Continuïteit voor Arnhemse cultuursector

Stadstheater

Stadstheater Arnhem, juni 2021. Beeld: D66 Arnhem

Het verloederde Stadstheater verdient snel een opknapbeurt, daar zijn bijna alle partijen in de Arnhemse raad het over eens. “Om de uitgaven niet verder op te laten lopen, moeten we tempo maken,” stelt D66-fractievoorzitter Mattijs Loor. “Het gaat vaak over de risico’s van zo’n groot project, maar het grootste risico voor vertraging en hogere kosten is de politiek zelf.”

Tempo maken

Een meerderheid van de raad wil net als D66 doorpakken en niet voortdurend terug blijven komen op besluiten. Tempo maken is belangrijk om de uitgaven zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Loor: “Er ligt een verstandig voorstel waarin de actuele kosten en risico’s helder in beeld zijn gebracht. Het college heeft de oplopende bouwkosten binnen de beschikbare middelen goed weten op te lossen.” Wat D66 betreft begint de verbouwing uiterlijk begin 2024 en is begin 2026, maar liever nog september 2025, alles klaar. Wethouder Bouwkamp gaf aan dat ze er ook op gebrand is tempo te maken. Ze zegde toe dat ze samen met de directeur van het Stadstheater elke kans wil pakken om te kijken of het sneller kan.

Alternatieve locaties en alternatief aanbod

Het Stadstheater vindt openblijven na juni 2023 onverantwoord. Het ontbreken van een volwaardige schouwburg gedurende tweeëneenhalf of mogelijk zelfs drie jaar, zal een groot gemis zijn. D66 wil daarom dat het college al het mogelijke doet om een verschraling van het cultuuraanbod in die periode tegen te gaan. Loor: “We willen dat het college creatief en flexibel meedenkt in locaties en eventuele vergunningen.” Wethouder Bouwkamp zegde toe te werken aan een optimaal aanbod tijdens de sluiting. De Arnhemse cultuursector en de huisgezelschappen van het Stadstheater (Introdans en Oostpool) moeten tijdens de sluiting goed zichtbaar blijven in Arnhem. D66 verwacht dat het college intensief samenwerkt met de gezelschappen en het Stadstheater om dat voor elkaar te krijgen. Loor: “We hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om samen met de Arnhemse instellingen te zorgen dat Arnhem niks aan cultureel aanbod gaat missen en dat Arnhemse theatermakers en gezelschappen hun werk kunnen blijven tonen in de stad.