Op de bres voor Arnhemse culturele evenementen

Het Arnhemse Hoogte80 Theater Terras, augustus 2020 (vanwege corona ging het gewone Hoogte80 Festival in mei 2020 niet door) Beeld: Marco Derksen

Eind september meldde De Gelderlander dat festivals, waaronder ook festivals in Arnhem, vrezen voor hun voortbestaan doordat de provincie hen niet langer subsidieert. Reden voor D66 het college hierover vragen te stellen. D66-fractievoorzitter Mattijs Loor: “We willen zoveel mogelijk voorkomen dat de Arnhemse ambities ten aanzien van cultuur en evenementen lijden onder de provinciale keuzes.”

Culturele ambities of culturele kaalslag?

Organisaties van (culturele) evenementen krijgen pas in 2024 zekerheid over eventuele financiering in de toekomst. In het krantenartikel spreekt oud-gedeputeerde Marian Louppen namens Red de Gelderse Cultuur van een ‘culturele kaalslag’. Tegelijkertijd zijn in het Arnhemse coalitieakkoord stevige ambities uitgesproken op het gebied van culturele programmering en laagdrempelige evenementen. De veranderingen bij de provincie dreigen een aantal culturele evenementen in Arnhem te treffen. Loor: “Hoogte 80, Go Short en Ruimtekoers worden expliciet genoemd als culturele evenementen die kunnen lijden onder een culturele kaalslag bij de provincie.”

Risico op verschraling verminderen

De D66-fractie stelt daarom een aantal vragen aan het Arnhemse college. Loor: “We willen weten welke gevolgen het heeft voor onze stad en wat het College van B&W doet om die gevolgen te beperken. De aantrekkelijkheid van Arnhem en de werkgelegenheid in de culturele sector en evenementenwereld staan onder druk. D66 Arnhem wil blijvende steun voor een levendige stad.”

Ook D66 Gelderland tegen bezuinigingen

Namens de D66 Provinciale Statenfractie laat fractievoorzitter Stan Hellegers weten: “Deze festivals zijn wezenlijk onderdeel van de culturele infrastructuur van Gelderland. Ze maken Gelderland aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen. Na 2023 stoppen met de financiering van festivals is voor D66 Gelderland ongewenst én onverantwoord.”