Mobiele gymzaal voor Arnhemse leerlingen

Beeld: D66 Beeldbank

Gisteravond sprak de raad over het ontbreken van een gymzaal dichtbij twee scholen in Immerloo. Omdat de gymzaal na jarenlang uitstel van de nieuwbouw onveilig is, moeten leerlingen van Het Mozaïek en de Parcivalschool op andere locaties gymmen, wat ten koste gaat van onderwijstijd. Tot de nieuwbouw gereed is, gaat nu een herbruikbare, mobiele sporthal uitkomst bieden. D66-fractievoorzitter Mattijs Loor: “Voor D66 is vooral belangrijk dat het bewegingsonderwijs door kan gaan en zo min mogelijk ten koste gaat van onderwijstijd.”

Investeer in herbruikbare oplossing

De verouderde gymzaal aan de Fluitekruidstraat is sinds afgelopen zomer gesloten om onveilige situaties te voorkomen. Mattijs Loor: “Een nieuwe gymzaal op de Fluitekruidstraat werd tien jaar geleden door wethouder Van Geffen (SP) in een zaaltje in buurtcentrum De Hobbit toegezegd. Hoewel de raad steeds budgetten ter beschikking stelde en tijdig de nodige besluiten nam, is het nog steeds niet geregeld. In een stad waar we sindsdien zoveel voor elkaar hebben gekregen, schaam ik me voor deze onmacht.” De eerder aangedragen oplossing om per touringcar of lopend naar een andere gymzaal te gaan, leidt tot een drastische vermindering van lestijd. In een memo aan de raad kwam wethouder Nermina Kundić met twee andere opties: het gedeeltelijk opknappen van de huidige gymzaal zodat deze voorlopig weer veilig is, en de aanschaf van een opblaasbare, mobiele gymzaal die naast het schoolgebouw kan worden geplaatst. Mattijs Loor: “D66 vindt een tijdelijke, herbruikbare gymzaal een betere oplossing dan extra investeren in de oude gymzaal. De tijdelijke gymzaal kan ook bij ander onderhoud aan scholen of sportlocaties uitkomst bieden.”

Voldoende onderwijstijd

Basisschoolleerlingen hebben recht op twee lessen bewegingsonderwijs per week. Loor: “Juist voor leerlingen uit dit deel van Arnhem is bewegingsonderwijs van cruciaal belang en moeten we tijdverlies door reizen voorkomen. Arnhemse kinderen moeten in de directe omgeving van hun school gebruik kunnen maken van een gymzaal.” Momenteel wordt de bestaande norm van maximaal één kilometer afstand tussen school en gymzaal toegepast, maar dat kost veel onderwijstijd. Voor de kleinste kinderen koste het al snel twee keer per week een uur. Dat is bijna 10 procent van de gemiddelde lesweek in het basisonderwijs. D66 vindt dan ook dat er spoedig een herijking van het beleid moet komen. Loor: “Het is onze insteek dat het bewegingsonderwijs zoveel mogelijk door moet kunnen gaan, en dat zo min mogelijk onderwijstijd aan reizen wordt besteed.”

Voortgang

Er komt een nieuwe vaste plek voor leerlingen van de scholen om te gymmen. De oplevering van dit gebouw staat gepland voor eind 2025. Na het gereedmaken van de gymzaal en de verhuizing, zouden de kinderen daar vanaf januari 2026 kunnen gymmen. D66 benadrukte dat het college erop toe moet zien dat deze plannen niet verder vertraagd raken. De motie die het college opdraagt kinderen te laten gymmen in directe omgeving van hun school door de aanschaf van een verplaatsbare gymzaal, is unaniem aangenomen. Deze mobiele sporthal zal uiterlijk in september 2024 geplaatst worden.