Meer kansen woon/werkruimte creatieve sector

De creatieve sector in Arnhem komt woon- en werkruimte tekort. Uit onderzoek blijkt dat de culturele sector behoefte heeft aan ruim 15.000 vierkante meter extra ruimte. Het college wil helpen die ruimte te vinden, onder andere met subsidies. D66 is daar blij mee. Maar de gemeente kan meer doen om het verbinden van vraag en aanbod in de creatieve sector te ondersteunen.

Bekijk de video

D66 ondersteunt creatieve ondernemers bij het vinden van meer werkruimte. Fractievoorzitter Mattijs Loor sprak met Annelou van Griensven, initiatiefnemer Rijndistrict (video van 2:25 minuut) Beeld: Rutger Jansen

Creatieve bedrijfsverzamelgebouwen

De creatieve sector heeft intussen niet stil gezeten: een aantal ondernemers wil creatieve bedrijfsverzamelgebouwen inrichten in bestaand commercieel vastgoed. Een goed idee, vindt de fractie van D66. In de video legt creatief ondernemer Annelou van Griensven de plannen uit.

Vraag creatieve sector en aanbod vastgoedwereld bij elkaar brengen

D66 vindt het een goed idee om samenwerking te zoeken met commerciële partners. Fractievoorzitter Mattijs Loor: Daarom roepen we het college op de subsidie daarop af te stemmen. Op dit moment hebben de ondernemers nog geen concreet pand op het oog. Daarom kunnen de ondernemers nog geen gebruik maken van de subsidieregeling. Wij zeggen tegen het college: richt de subsidieregeling Creatieve Bedrijfsverzamelgebouwen zo in dat de ondernemers door kunnen met hun plannen.

De motie werd bijna unaniem aangenomen.