Meer en diverse woningen in Gaardenhage

Het realiseren van meer woonruimte binnen bestaande wijken. Dat is waar D66 in Arnhem op inzet. Dat betekent: plannen wijzigen én nieuwe planen maken. Bestemmingsplan Gaardenhage is hier een mooi voorbeeld van. D66-raadslid Joris Brandts: “In dat plan worden zoveel mogelijk woningen toegevoegd door te verdichten, is er maximale ruimte voor nieuwe woonvormen én blijft volkstuinvereniging de Tuinmaat in de wijk.”

Op goede manier meer woningen toevoegen

Arnhem staat voor een grote woningbouwopgave. In de hele stad moeten meer woningen worden gebouwd. In het nieuwe bestemmingsplan Gaardenhage gaat het over 30 extra woningen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. Het plan van het college bestaat uit een mix in grootte van kavels en prijsklassen. De ruimtelijke structuur met de typerende hagen blijft daarbij in tact. D66-raadslid Joris Brandts: “Wij zullen als partij steeds zoeken naar mogelijkheden om op een goede manier meer woningen toe te voegen. Om zo nieuwe én de huidige inwoners van Arnhem ruimte te geven een nieuwe woning te vinden.”

400 inschrijvingen

Meer woningen toevoegen is niet het enige waar het D66 om gaat. Ook meer diversiteit binnen wijken en ruimte bieden aan nieuwe woonvormen en zelfbouw vindt de partij belangrijk. Brandts: “Daar is veel vraag naar, en met de beperkte grond in bezit van de gemeente ligt hier een ontzettend mooie kans. Let wel, het gaat over ruim 400 inschrijvingen die momenteel op een wachtlijst staan.”

De Tuinmaat behouden

Volkstuin de Tuinmaat is een belangrijke voorziening in Rijkerswoerd. Brandts: “We zijn blij dat hiervoor in het plan een definitieve plek is gevonden in de buurt. Iets waar de bewoners van Rijkerswoerd en gebruikers van de Tuinmaat heel tevreden mee zijn.”

Alternatief plan bewoners

De huidige bewoners van Gaardenhage hadden een alternatief plan gemaakt dat door de VVD als motie werd ingebracht. Brandts: “We hebben de afgelopen weken goed contact gehad met de bewoners en we waarderen hun betrokkenheid. D66 kiest voor zoveel mogelijk woningen en voor meer diversiteit, en dan heeft het voorgestelde bestemmingsplan duidelijk de voorkeur. Het plan van het college zorgt bovendien voor de meest snelle afronding van Gaardenhage, iets wat zowel de gemeente als bewoners graag willen.”
Bestemmingsplan Gaardenhage werd door de meerderheid van de Arnhemse raad aangenomen.