“Toekomstgericht, met oog voor het hier en nu”

Tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2022 wordt Nermina Kundić door burgemeester Ahmed Marcouch beëdigd als wethouder voor D66 Arnhem. Beeld: Rolf Hensel

In de raadsvergadering van 8 juni werd Nermina Kundić als wethouder namens D66 benoemd. Zij ziet er enorm naar uit om aan de slag te gaan in Arnhem. “Ik ben wel iemand die resultaten wil boeken.” Wat zijn haar drijfveren en hoe gaat zij te werk? Zes vragen aan onze nieuwe wethouder.

Vraag 1

Nermina vertel eens, wat is je belangrijkste drive?
“Over het algemeen ben ik heel toekomstgericht. Alles wat we nu doen, heeft invloed op onze toekomst. Ontwikkeling van mensen draagt ook bij aan een betere toekomst. Iedereen daarin gelijke kansen geven, is voor mij een belangrijke drijfveer. Dat begint bij onderwijs, alle kinderen verdienen gelijke kansen. Toekomstgericht ben ik ook als je kijkt naar de natuur. We moeten ons afvragen hoe we omgaan met de ruimte die we als mensen innemen. Op het moment dat we teveel ‘parasiteren’ blijft er weinig voor de natuur over. Als we de natuur om economische redenen gebruiken, vernietigen we eigenlijk onze toekomst. Ook de toekomst van onze samenleving – hoe gaan we met elkaar om en het belang van het individu tegenover een groep – is een onderwerp waar ik me wel druk over kan maken.”

Vraag 2

Hoe ben je als wethouder?
“Tijdens mijn periodes als wethouder in Veenendaal en in Soest, hoorde ik vaak van ambtenaren dat ik heel duidelijk ben. Door mijn lange ervaring als wethouder weet ik ondertussen over veel onderwerpen wel wat. Mijn stijl zou je voortvarend kunnen noemen, want ik ben wel iemand die resultaten wil boeken. Soms kan die voortvarendheid botsen met voorkeuren van individuele inwoners. Dan is voor mij het grote, uiteindelijke doel leidend. Als ik dát verhaal goed vind, dan ga ik er voor. Daarbij probeer ik altijd zoveel mogelijk mensen tegemoet te komen, maar ik stop er niet mee omdat een klein clubje zich roert. Tegelijkertijd wil ik iedereen horen en zoveel als mogelijk helpen. Als wethouder in Veenendaal en Soest was ik altijd makkelijk aanspreekbaar en dat hoop ik in Arnhem ook te zijn. Ik ga graag met iedereen het gesprek aan!”

Vraag 3

Wat vind je tot nu toe van Arnhem?
“Arnhem is een hele mooie stad. Als je van buitenaf kijkt, is de natuur om en in Arnhem echt prachtig. De diversiteit van het landschap is groot. Aan de zuidkant de uiterwaarden en het water. Aan de noordkant heuvelachtig en dat doet me denken aan het landschap in Bosnië waar ik geboren ben. Als je het centrum in komt, dan merk je dat het bruist en dat er veel gebeurt. Arnhem is een hele creatieve stad. Maar als je beter kijkt, zie je wel dat er grote uitdagingen zijn op sociaal gebied. Dat ik in mijn positie de mensen die het minder hebben structureel kan helpen, geeft me veel voldoening. Door ze in hun ontwikkeling kansen te geven zodat ze zelf goed mee kunnen komen.”

Vraag 4

Waar ga jij je in Arnhem vooral mee bezighouden?
“In Arnhem ben ik nu wethouder ‘Onderwijs en Jeugd, Duurzame Mobiliteit en Economie’. De portefeuilles onderwijs en jeugd heb ik eerder gehad en mijn ervaring is dat je daarvoor als wethouder echt veel kunt betekenen. Vooral kinderen van minder hoog opgeleide ouders kun je als gemeente goed helpen. Kinderen kun je op verschillende manieren ondersteunen. Het is goed om meer via preventie te doen, zodat je voorkomt dat kinderen in de problemen komen. In Arnhem zijn de verschillend tussen arm en rijk relatief groot. Dan kun je met onderwijs en jeugdbeleid veel betekenen en dat vind ik echt heel mooi om te doen. Goed dat er ook echt geld ter beschikking is gesteld om te zorgen voor meer kansengelijkheid en een betere aansluiting.”

Vraag 5

En wat betreft duurzame mobiliteit en economie?
“Op het gebied van duurzame economie kan echt veel meer gedaan worden. Voor veel ondernemers nogal uitdagend, maar het kan hun bedrijf ook ten goede komen. Daarbij denk ik veel ondernemers te kunnen helpen. Juist met bedrijven heb ik vaak hele goede samenwerkingen gehad. Ook mobiliteit is voor een duurzame toekomst van belang. Daar zit veel uitstoot en energieverbruik. Ik zoek nu bijvoorbeeld een huis in Arnhem en op Atlas Leefomgeving kan je op adresniveau de luchtkwaliteit, geluidsoverlast, hittestress en dergelijke zien. Op die kaarten zie je heel duidelijk dat vooral de mobiliteit daar een negatieve invloed heeft. Niet alleen door omgevingsgeluid, maar ook wat betreft fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Dus juist door het verduurzamen van de mobiliteit, kan je de leefomgeving en de gezondheid van mensen enorm verbeteren. Daarom ben ik ook blij dat in het coalitieakkoord is afgesproken snelheden te verlagen en meer te investeren in OV en fiets. We moeten werken aan een meer duurzame toekomst en ik vind het mooi dat ik daar qua economie en mobiliteit richting aan mag geven.”

Vraag 6

Op welke manier wil je dat allemaal bereiken?
“Het goede in Arnhem is, dat de politiek echt durft te kiezen. En ook niet bang is om minder populaire keuzes te maken om te komen waar we moeten zijn. Als je niet durft te kiezen aan de voorkant, dan kom je er niet. Maar we moeten mensen wel een alternatief bieden en innovaties zoveel mogelijk steunen en toegankelijk maken. Hoe komen we daar waar we willen zijn zonder dat het ten koste gaat van mensen die de last niet kunnen dragen? De dingen die we nu als stadsbestuur doen, moeten bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen in Arnhem. Dus toekomstgericht, maar zonder oog te verliezen voor het hier en nu.”