390 miljoen voor schoolgebouwen en kansengelijkheid

Woensdag stelde de raad het ‘Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2039’ vast. Met dit plan van D66-wethouder Nermina Kundić wordt er 390 miljoen geïnvesteerd in schoolgebouwen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs in Arnhem. Bijvoorbeeld de vervanging en renovatie van huidige schoollocaties. D66-raadslid Wimer Heemskerk: “Voor het geven van het beste onderwijs zijn goede schoolgebouwen een randvoorwaarde. Dat was de afgelopen jaren geen garantie. Met dit plan kunnen we eindelijk aan de slag om de achterstand in onderwijsvesting in te halen en de basis weer op orde te brengen.”

Arnhemse onderwijsland verenigd

Het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de onderwijsbesturen. De langetermijnvisie helpt om het Arnhemse onderwijsveld de best mogelijke omgeving te bieden, zodat ze in staat zijn kinderen en jongeren optimaal te faciliteren in hun ontwikkeling. Het IHP stelt de vereisten vast voor schoolgebouwen, geeft aan welke ‘beleidsrijke toevoegingen’ de gemeente hierbij wil doen en stelt vast hoeveel geld er vanuit de gemeente nodig is. Wethouder Kundić wist het Arnhemse onderwijsland verenigd achter het IHP en de daarbij horende educatieve agenda te krijgen.

Motor voor radicale kansengelijkheid

Met het IHP wordt niet alleen gekozen voor ‘doen wat moet,’ maar echt gekeken naar wat nodig is om kansenongelijkheid radicaal aan te pakken. Heemskerk: “We gaan ongelijk investeren met meer geld voor kwetsbare scholen, werken aan scholen die voor iedereen toegankelijk en passend zijn en brengen kinderopvang, onderwijs en andere belangrijke organisaties uit de wijk samen binnen scholen. Dit IHP is daarmee echt een motor voor radicale kansengelijkheid.” Het plan heeft brede steun in de raad, maar het geld moet nog definitief worden gevonden. Dat is voor D66 absolute prioriteit het komende jaar. Onze fractie had al eerder aangedrongen op een passende financiële onderbouwing voor het onderwijshuisvestingsplan.

Stemmingsuitslag raadsvoorstel ‘Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2039’, 27 maart 2024 Beeld: Gemeente Arnhem

Onderwijs in je eigen wijk

Goede, gezonde, inclusieve en inspirerende scholen zijn van groot belang voor een gezonde toekomst van kinderen. Het IHP gaat niet alleen over hoeveel leslokalen een school moet hebben, oude gymzalen die vervangen moeten worden of hoeveel vierkante meter er per leerling nodig is. In het IHP komt onderwijs in je eigen wijk centraal te staan. Heemskerk: “Dat is belangrijk, om te zorgen dat niet het ene, kansrijke, deel van de wijk naar de ene school gaat en het kansarme deel naar de andere, zoals we nu op sommige plekken zien gebeuren. Daar moeten echter nog verdere afspraken over worden gemaakt, die D66 kritisch blijft volgen.”

Steun voor voorstel voor grotere schoolpleinen

Ook deed D66 een voorstel voor grotere schoolpleinen. De huidige norm in Arnhem voldoet niet aan het landelijke minimum. Voldoende ruimte om te spelen en te bewegen in belangrijk voor goed onderwijs en een gezonde volgende generatie Arnhemmers. Heemskerk: “Samen buiten spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We verwachten terecht van scholen dat hun buitenruimtes buiten schooltijden ook voor andere buurtkinderen te gebruiken is. Dan hebben we ook de plicht ervoor te zorgen dat deze groot genoeg zijn.” D66 wil dat minimumnorm voor buitenspeelruimte voor Arnhemse scholen in lijn wordt gebracht met de landelijke norm. Onze motie ‘Voldoen aan de minimumnorm voor schoolpleinen’ (mede ingediend door SP) is met ruime meerderheid aangenomen.

Stemmingsuitslag motie ‘Voldoen aan de minimumnorm voor schoolpleinen’, 27 maart 2024 Beeld: Gemeente Arnhem