In gesprek met raadslid Wimer Heemskerk

Maak kennis met Wimer

In gesprek met raadslid Wimer Heemskerk (video van 1 minuut) Beeld: Rutger Jansen

“Een heerlijke, rommelige, chaotische en typisch Arnhemse straat” aldus raadslid Wimer Heemskerk over zijn favoriete plek in Arnhem. In video’s van 1 minuut stellen we de komende tijd onze vijf raadsleden voor. We trappen af met Wimer, ons jongste raadslid in de fractie. Hij vertelt over zijn favoriete plek in Arnhem en waar hij zich in de Arnhemse raad voor in wil zetten.

Inzet in de raad

Sinds afgelopen maart is Wimer Heemskerk raadslid voor D66 in Arnhem. In de gemeenteraad wil hij zich vooral inzetten voor de kansen van jongeren en toekomstige generaties. Met gelijke kansen voor alle jongeren en kinderen die in Arnhem opgroeien. Het allerbeste onderwijs, genoeg woningen voor starters en een gezonde en inspirerende omgeving.

Favoriete plek in Arnhem

Wimer liet zich filmen op zijn favoriete plek in Arnhem: de Steenstraat. In de Steenstraat komt een enorme diversiteit aan mensen, maar ook aan winkels samen. Volgens hem een heerlijke, rommelige en chaotische straat die typisch Arnhems is. Bovendien gelegen in het Spijkerkwartier, de wijk waar hij zelf ook woont.

Portefeuilles

Wimer is contactpersoon voor de beleidsterreinen/onderwerpen:

 • Gemeente, wijken & inwoners:
  Bedrijfsvoeringsorganisatie (De Connectie), Burgerparticipatie, Communicatie, Gemeentelijk bedrijf, ICT-projecten, Omgevingswet (invoering), Publieke dienstverlening, Van Wijken Weten, Vastgoed, Wijkzaken.
 • Leefomgeving:
  Dierenwelzijn, Kabels en leidingen, Natuur, Omgevingsvisie, Openbaar Groen, Openbare ruimte, Park Lingezegen, Recreatie.
 • Onderwijs:
  Arnhem studentenstad, Basis- en voortgezet onderwijs (incl. huisvesting), Bibliotheek (Rozet), Kinderopvang, Laaggeletterdheid, Middelbaar en hoger onderwijs, Peuterspeelzalen, Volksuniversiteit (Rozet), Voorschoolse educatie.
 • Regionale en internationale samenwerking:
  Voorzitter regioagendacommissie Groene Metropoolregio.
 • Ruimtelijke ontwikkeling:
  Arnhem Oost Aanpak, Spoorzone Arnhem-Oost.

Wijken

En contactpersoon voor de stadsdelen/wijken:

 • Stadsdeel Noordoost:
  Alteveer, Angerenstein, Cranevelt, Geitenkamp, Molenbeke, Monnikenhuizen, Paasberg, Velperweg e.o.
 • Stadsdeel Presikhaaf:
  Elsweide, Over het Lange Water, Presikhaaf.


Stuur Wimer een e-mail