Groen licht voor plannen Stadsblokken-Meinerswijk

gebied Stadsblokken-Meinerswijk in vogelvlucht. Beeld: KWP

De Raad van State geeft groen licht voor de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Eindelijk kan begonnen worden met de ontwikkeling van het gebied, de bouw van 430 huizen en de versterking van natuur en recreatiemogelijkheden. Woensdagmorgen werd definitief bekend dat de plannen mogen worden uitgevoerd. In 2016 stemde de meerderheid van de Arnhemmers tijdens een referendum ook vóór.

Referendum en bestemmingsplan

Het gebied is al sinds 2007 onderwerp van discussie. D66 heeft zich sindsdien altijd hard gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied. In 2016 was er een referendum over de plannen in Meinerswijk. Een meerderheid van de Arnhemmers stemde vóór. Die uitslag weerspiegelt het draagvlak van het plan in de stad. Met die positieve uitslag in het achterhoofd, stemde in december 2020 ook een meerderheid in de raad voor het bestemmingsplan van het gebied.

Wonen, natuur, cultuur en recreatie

In het gebied kan nu gestart kan worden met de bouw van 430 woningen. Belangrijk vanwege de woningnood, mooi vanwege de groene invulling en de positieve impuls voor het gebied. De versteende plekken, zoals het bedrijventerrein en havengebied, worden aangepakt. De Nederrijn krijgt meer ruimte door het graven van een nieuwe watergeul die van het huidige bedrijventerrein het ‘Meinerseiland’ maakt. Het natuurgebied wordt uitgebreid en toegankelijk voor inwoners en bezoekers met fiets- en wandelroutes én ruimte voor cultuur en recreatie. Vervuilde grond wordt gesaneerd en uiteindelijk neemt de biodiversiteit toe. Ten slotte wordt het gebied zo autovrij mogelijk en is het goed bereikbaar met het OV.

Alle vergunningen definitief

Omdat het gebied naast de Rijn ligt, is er door vele deskundigen goed naar gekeken. Niet alleen de Arnhemmers en de gemeente schaarden zich achter de plannen. Ook de provincie, de betrokken waterschappen, Rijkswaterstaat, de Deltacommissaris, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en nu ook de Raad van State. Allemaal zeggen ze dat het verantwoord is en kan. Na een procedure van anderhalf jaar zijn alle bezwaren tegen de plannen voor het gebied ongegrond verklaard en alle vergunningen definitief. Mooi en belangrijk nieuws voor Arnhem!

Lees hier meer over de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk.