Goede zorg vraagt om verder vooruitkijken

Beeld: D66

Het ziekteverzuim in de zorg loopt op terwijl tegelijkertijd de salarissen stijgen om medewerkers goed te betalen en werken in de zorg aantrekkelijker te maken. De zorg in Arnhem wordt daardoor flink duurder, tot meer dan 13 miljoen euro per jaar. Nadat het College van B&W de omvang van deze stijging in beeld kreeg en de raad informeerde, volgde afgelopen maandag een spoeddebat. Voor D66 stond in dat debat het verzekeren van goede zorg op de lange termijn centraal.

Een realistisch plan voor de zorg

Door het uitvoeren van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorgt de gemeente ervoor dat Arnhemmers de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Nu blijkt dat er binnen de Jeugdwet en Wmo financiële tekorten zijn. D66-fractievoorzitter Mattijs Loor: “De dreiging dat mensen misschien niet de zorg krijgen, die ze nodig hebben, leidt tot onrust in de stad. Inwoners mogen van ons als stadsbestuur verwachten dat we een goed en realistisch plan hebben voor de zorg. Daarvoor moeten we een visie ontwikkelen op ontwikkelingen zoals vergrijzing en krimp van de beroepsbevolking, die hoe dan ook op ons afkomen. En we moeten de salariskosten voor de zorg veel beter gaan begroten om onverwachte kosten in de toekomst te voorkomen.”

Eerder duidelijkheid

Naar aanleiding van vragen van D66 zegde het college toe al in het voorjaar realistische kostenstijgingen, voor onder andere de zorg, op te nemen in de financiële plannen. Eerder werd niet specifiek naar de ontwikkeling van loonkosten in de zorg gekeken. Hoeveel de kosten komende jaren precies stijgen, is naar verwachting in december duidelijk. Het college zegde ook toe voor het opvangen van deze stijgingen niet direct één voorstel aan de raad voor te leggen. Eerst volgt begin 2024 een gesprek over hoe de stijgingen het beste kunnen worden opgevangen in de begroting.

Zorgvisie

Binnenkort spreekt de raad verder over de zorg in Arnhem. VVD, CDA en SP dienden daarvoor al eerder een verzoek in. Ook bij dat debat zal D66 zich vooral op een goede visie voor zorg op de lange termijn richten. Loor: “We weten dat het aantal mensen dat zorg nodig heeft toeneemt, terwijl het aantal mensen dat zorg kan verlenen – zowel mantelzorg als professioneel – eerder afneemt. Wij willen mensen geen noodzakelijke zorg ontzeggen, dus we moeten nu inzetten op een samenleving waar mensen gezond ouder worden en die zo is ingericht dat Arnhemmers minder zorg en ondersteuning nodig hebben.”