Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen

De gemeente Arnhem is verantwoordelijk voor het goed huisvesten van basisscholen, middelbare scholen en het speciaal onderwijs. Volgens D66-fractievoorzitter Mattijs Loor zijn betere huisvestingsplannen hard nodig.
“Arnhemse kinderen mogen niet de dupe worden van budgetproblemen met onderwijshuisvesting.”

Huisvesting Arnhemse scholen moet beter

Hoe beter de leeromgeving, hoe beter leerlingen functioneren. De Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de onderwijskwaliteit van Arnhemse scholen. In de raadsvergadering van 22 december kwam het jaarplan voor 2021-2022 aan de orde. D66 heeft voorstellen gedaan om dit plan flink aan te scherpen. Twee van de drie voorstellen zijn verworpen doordat de coalitie van GroenLinks, VVD, PvdA en Arnhem Centraal tegen stemde. Loor: “Een meerderheid van de raad was niet bereid voldoende geld uit te trekken voor scholenbouw en niet bereid de norm voor noodlokalen op maximaal 3 jaar te stellen. Dit is zeer teleurstellend voor de Arnhemse leerlingen.”

Beeld: D66

Korter les in noodlokalen

Er staan in Arnhem steeds meer noodlokalen en ze staan er ook steeds langer. Daarom vroegen ChristenUnie en D66 het college om toe te werken naar een kortere duur voor noodhuisvesting. Met het voorstel wilde D66 zorgen dat Arnhemse scholieren zo veel mogelijk in normale schoolgebouwen les krijgen. Loor: “D66 wil dat de raad duidelijke kaders stelt over noodlokalen. Maximaal 3 jaar is het uitgangspunt, zoals eerder ook door het college is toegezegd. Nu blijkt 7 jaar het beleid te zijn en daar lijdt de kwaliteit van het onderwijs onder. In noodlokalen is niet hetzelfde onderwijs mogelijk als in een gewoon schoolgebouw en de tijdelijke gebouwen zijn vaak ook technisch van onvoldoende kwaliteit.”

Realistische begrotingen

Om onnodige vertraging door gebrek aan budget te voorkomen, zullen geplande scholenprojecten wel haalbaar moeten zijn. Onderwijshuisvestingsprojecten worden bekostigd op basis van normbedragen. In de normbedragen is rekening gehouden met investeringen die nodig zijn om te voldoen aan de minimale wettelijke eisen, zoals op het gebied van duurzaamheid (BENG, bijna-energieneutrale gebouwen) en aan de ambitie van Frisse Scholen die ervoor zorgt dat de luchtkwaliteit voldoende is.

Beter samenwerken met schoolbesturen

Om goede onderwijshuisvesting in de toekomst te garanderen is het belangrijk om ver vooruit te kijken. D66 heeft daarom samen met de VVD een motie ingediend om het proces voor onderwijshuisvesting in Arnhem goed te organiseren. Loor: “Er is betere afstemming nodig tussen gemeente en schoolbesturen van alle soorten onderwijs. Daarnaast moeten we beter kijken naar de samenhang van onderwijshuisvesting met actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onderwijs, jeugd en stedelijke ontwikkeling.” Deze motie is aangenomen. De kwalitatieve verbetering van de onderwijshuisvesting Arnhem zal in kleine stapjes vooruitgaan.

D66 Arnhem wil geen vertraging, inzet voor verbetering blijft

Om de voortgang van bestaande scholenprojecten niet in de weg te zitten, heeft D66 voor het raadsvoorstel gestemd. “We stemden met tegenzin voor. Het voorstel is niet goed genoeg, maar we willen lopende projecten niet vertragen. D66 zal zich blijven inzetten voor verbetering van de onderwijshuisvesting in Arnhem”, stelt Loor. “De coronacrisis heeft nogmaals aangetoond hoe problematisch verouderde en slecht geventileerde scholen zijn. Als we goed onderwijs mogelijk willen maken, moeten wij als gemeente zorgen voor goede scholen.”