Een toekomstbestendige binnenstad

Gebied van de 7straatjes in de Arnhemse binnenstad. Beeld: Gregory Sardjoe

Arnhem heeft een ijzersterke binnenstad die jaarlijks veel mensen aantrekt en waar veel mensen met plezier wonen. D66-raadslid Joris Brandts: “Onze binnenstad is dé plek waar Arnhemmers elkaar ontmoeten. D66 wil dat graag zo houden. Daarom tijd voor actie!” De gemeente heeft een omgevingsplan opgesteld voor de binnenstad en de singels. Wat D66 betreft is dit omgevingsplan een logische, eerste stap op weg naar een nieuwe visie op de binnenstad.

Aantrekkelijk en leefbaar

De binnenstad en het stationsgebied van Arnhem zijn de afgelopen jaren veel veranderd. D66 wil dat de binnenstad aantrekkelijk is en blijft. De functies moeten goed aansluiten op toekomstige ontwikkelingen. En de bestaande kwaliteiten moeten we behouden en beschermen. Brandts: “Zo blijft de binnenstad een levendige plek voor winkelen, ontmoeten én ontspannen en gaan we verstening en leegstand tegen. Dat doen we door te centreren waar nodig. We geven ruimte aan creatieve en ambachtelijke ondernemers die de binnenstad echt Arnhems maken. En we vergroenen de binnenstad flink, zodat het voor iedereen aantrekkelijker en leefbaar wordt.”

Van ‘place to buy’ naar ‘place to meet’

In de visie van de gemeente wordt het aanbod in de binnenstad meer compleet en meer gemengd. Niet alleen winkelen, ook ontmoeten en beleven. Daarnaast neemt het vermengen van functies toe. Bijvoorbeeld winkels en cultuur gemengd met horeca of werken gemengd met wonen. Dat wordt ook wel ‘blurring’ genoemd. De binnenstad zal steeds meer van een place to buy naar een place to meet transformeren.

Arnhemse kwaliteiten

D66 juicht toe dat in het plan voor de binnenstad wordt ingezet op de eigen Arnhemse kwaliteiten. Drie begrippen omschrijven in een notendop waar Arnhem voor staat: Groen, Creatief en Vrij. Deze kwaliteiten koesteren en versterken, biedt kansen en versterkt het onderscheidend vermogen. Ook houdt de gemeente alvast rekening met de nieuwe Omgevingswet.* Brandts: “De toekomstige Omgevingswet vraagt om meer samenhang en transparantie als het gaat om onze regels voor de fysieke leefomgeving. Iets waar D66 zich ook altijd voor in zal zetten.”
 
* In de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Het wordt dan makkelijker om bouwprojecten te starten. Nu maakt de Crisis- en herstelwet (Chw) het al mogelijk bepaalde bestaande regels aan te passen. De Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking.