Een inclusiever Arnhem

De gemeente Arnhem wil divers en inclusief zijn, maar dat is nu niet zo. Slechts 9% van alle mensen die bij de gemeente werken, heeft een migratieachtergrond. In de hoogste functies is dit zelfs maar 1%. En dat terwijl 33% van de Arnhemmers een migratieachtergrond heeft. D66 wil dat Arnhem meedoet aan de Nederlandse Diversiteit Monitor. We krijgen dan een rapport waarin precies staat hoe we het momenteel als gemeente doen, en wat we kunnen doen om diverser en inclusiever te worden.

Weerspiegeling van de Arnhemse bevolking

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke zaken voor Arnhem. We zijn een regenbooggemeente. In 2018 hebben we de Diversiteitscharter getekend. Er is een Arnhemse Standaard Toegankelijkheid. De gemeente moet het goede voorbeeld geven, te beginnen bij de eigen organisatie, door een weerspiegeling te zijn van de Arnhemse bevolking. Momenteel wordt de Uitvoeringsagenda Diversiteit gemaakt. Deze gaat over het beleid: wat doet Arnhem extern op het gebied van diversiteit. Hierin mist wat D66 betreft wat we als gemeente intern doen.

Weten wat werkt voor Arnhem

Daarom vraagt D66, samen met andere partijen, om mee te doen aan de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. Er wordt dan gekeken naar het beleid en het personeelsbeleid van de gemeente: wat doen we nu op het gebied van diversiteit en inclusie en hoe kan het (nog) beter? Vaak doen organisaties heel veel hieraan, maar lang niet alles werkt. En dat is zonde. Door aan de Monitor mee te doen, krijgt de gemeente een rapport – dat wordt gemaakt op basis van wetenschappelijk onderzoek – waar precies in staat wat werkt voor Arnhem. Hierdoor kunnen we gericht aan de slag met beleid dat ook daadwerkelijk zorgt voor een diverser en inclusiever Arnhem.