“Pak discriminatie op de woningmarkt aan”

In Arnhem moet iedereen fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen. Het recht op gelijke behandeling van woningzoekenden is daarbij fundamenteel. D66-raadslid Joris Brandts: “Er is een brede aanpak nodig om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan.”

Raadslid Joris Brandts over discriminatie op de verhuurdersmarkt tijdens de raadsvergadering op woensdag 18 mei 2022. Beeld: D66 Arnhem

Maidenspeech

Afgelopen week hield raadslid Joris Brandts zijn maidenspeech, ofwel zijn eerste inbreng in het debat in de Arnhemse raad. Het ging over discriminatie op de woningmarkt. Een onderwerp waar Brandts al eerder aandacht voor vroeg in de Gelderlander van 27 januari.

Discriminatie door verhuurmakelaars

Begin dit jaar kwam uit onderzoek naar voren dat 69 procent van de verhuurmakelaars in Arnhem geen enkele moeite heeft woningzoekenden te discrimineren om hun seksuele geaardheid. Ook bleek de helft bereid kandidaat-huurders met een migratieachtergrond te weigeren. Brandts: “Discriminatie is een hardnekkig gif dat gelijke kansen op de woningmarkt in de weg staat. Het is belangrijk dat de gemeente zich actief inzet om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan en zorgt voor gelijke toegang en kansen voor huurders.”

Goed verhuurderschap

Er is een brede aanpak nodig om ervoor te zorgen dat misstanden worden gemeld en verhuurmakelaars in de toekomst niet meer discrimineren. Zodra het juridisch kan, moet er worden gehandhaafd op misstanden. Brandts: “De woningmarkt is oververhit en het is al moeilijk genoeg om een woning te vinden. Hoe maak je dan nog kans als je aan de voorkant ook nog eens gediscrimineerd wordt om wie je bent? Oneerlijk, onverteerbaar en onacceptabel.”
Momenteel ligt het wetsvoorstel voor ‘Goed verhuurderschap’ klaar voor behandeling in de Tweede Kamer. Deze wet, die op 1 januari 2023 in kan gaan, maakt het mogelijk om verhuur te verbieden als een gemeente kan aantonen dat verhuurders ontoelaatbaar onderscheid maken tussen bevolkingsgroepen.

Prioriteit in de driehoek

Naar aanleiding van eerdere vragen van Brandts over discriminatie in de woningmarkt heeft dit onderwerp prioriteit gekregen binnen de driehoek in Arnhem (de burgemeester, de officier van justitie en de politiechef). Er is een specifieke officier van justitie en de politie heeft er specifiek aandacht voor. Mensen worden opgeroepen om het te melden als ze slachtoffer zijn of vermoeden slachtoffer te zijn van discriminatie. De motie van SP en DENK waarin zij de burgemeester verzoeken panden van verhuurmakelaars waar discriminerende praktijken worden geconstateerd te sluiten, heeft geen wettelijke basis. Die motie werd daarom met overgrote meerderheid verworpen.