Creatieve sector versterkt Arnhemse economie

Voor een innovatieve stad is de creatieve sector heel belangrijk. De fractie van D66 heeft daar meer aandacht voor gevraagd. Fractievoorzitter Mattijs Loor: “Met het aannemen van deze motie versterken we de samenwerking tussen creatieve en innovatieve sectoren en daarmee de unieke kwaliteiten van de Arnhemse economie.”

Meer aandacht voor belang creatieve sector

Voor een innovatieve stad is de creatieve sector heel belangrijk. De economische agenda van Arnhem richt zich vooral op duurzame energietechnologie, maar volgens Mattijs Loor mogen we ons niet blindstaren op alleen duurzame technologie. Loor: “De creatieve industrie is fundamenteel voor de Arnhemse economie. Vooral om daadwerkelijk innovatief te zijn en te blijven.”

Beeld: D66 Arnhem

Zuurstof voor de economie

In de Economische Agenda Arnhem 2021-2025 wordt creativiteit (waaronder mode) slechts genoemd als ‘goed voor de aantrekkelijkheid’. Maar volgens D66 gaat creativiteit verder dan kunst en cultuur als basis voor een aantrekkelijke stad. Het gaat over de ontwikkeling van onze inwoners, over verbeeldingskracht, nieuwe ideeën. Loor: “De creatieve sector draagt bij aan de technische innovatiekracht van onze stad. Er zijn boeken volgeschreven over de relatie tussen nieuwe dingen uitvinden in energietechniek en het creatieve ecosysteem. Innovatie en creativiteit zijn zuurstof voor de economie.”

Sector van betekenis

De creatieve sector in Arnhem is ook in omvang een factor van betekenis. Maar liefst 25 procent van het Arnhemse bedrijfsleven en tien procent van de werkgelegenheid behoort tot de creatieve sector. Meer dan in de energiesector het geval is. Bovendien is creativiteit sterk verbonden met sectoren als toerisme en recreatie, maar ook met dienstverlening, onderwijs en detailhandel. Daarmee heeft het niet goed onderhouden van het ‘creatieve ecosysteem’ directe invloed op de toekomstige werkgelegenheid in Arnhem.