Bridge to Liberation blijft jaarlijks onderdeel van herdenking Slag om Arnhem

Bridge to Liberation Experience in september 2023. Beeld: D66 Arnhem

Bridge to Liberation, het jaarlijkse muzikale evenement dat vertelt over de Slag om Arnhem, blijft jaarlijks terugkeren bij de John Frostbrug. Afgelopen woensdag schaarde een overgrote meerderheid van de raad zich achter een voorstel van onder andere D66 dat het college oproept hiervoor een nieuw plan te maken. D66-fractievoorzitter Mattijs Loor: “Voor Arnhem is de wijze waarop wij herdenken en blijven herdenken van groot belang. Voor D66 is het belangrijk dat deze betekenisvolle traditie blijft bestaan.”

Betekenisvolle herdenking

Het stadsbestuur had voorgesteld om Bridge to Liberation Experience nog maar eens in de vijf jaar te laten plaatsvinden. Aanleiding om dit aan te passen zijn onder meer de hoge kosten van het grootschalige evenement. D66 vind het belangrijk dat we de levendige Bridge to Liberation Experience kunnen behouden en daarvoor is de regelmaat van een jaarlijkse traditie van belang. Tegelijkertijd moeten de kosten wel beperkt blijven. Mattijs Loor: “Het is fijn dat er nu een breed gedragen denkrichting ligt, maar we zijn er nog niet. Er ligt een stevige opdracht bij het college om te komen tot een eenvoudiger, maar betekenisvolle Bridge to Liberation die jaarlijks plaatsvindt.” De opdracht aan het college gaat uit van een bescheiden variant in de meeste jaren, gecombineerd met eens in de vijf jaar een groter evenement. Onderdelen die de kosten flink verhogen, zoals een drijvend podium en een groot beeldscherm aan de brug, kunnen eventueel vervallen.

Breder herdenken

De organisatie van de Bridge to Liberation Experience gaat door het hele jaar samenwerkingen aan met andere organisaties zodat het bijdraagt aan het doorlopende programma rond herdenken. Loor: “Ons herdenken is meer dan de Bridge to Liberation of de herdenking op het Airborneplein. Ook ons bredere oorlogserfgoed is van belang, de historie van de slag, de evacuatie, de tweede slag in 1945 en ook het materiële erfgoed dat we meer betekenis kunnen geven in de stad. D66 zal daar binnenkort bij de Erfgoednota op terugkomen.” De organisatie achter Bridge to Liberation heeft laten weten blij te zijn met het wijzigingsvoorstel vanuit de raad.