Arnhemmer Antoon Kanis kandidaat Eerste Kamer

Antoon Kanis Beeld: D66

Antoon Kanis (32) uit Arnhem is de vijfde kandidaat op de advieslijst van D66 voor de Eerste Kamer. Op basis van de huidige peilingen is de kans groot dat hij verkozen wordt. Niet eerder was er een Arnhemse D66’er zo kansrijk voor de Senaat.

Boerenzoon en statenlid

De afgelopen acht jaar zat Antoon Kanis voor D66 in Provinciale Staten van Gelderland. Hij groeide op als boerenzoon in het buitengebied van Kampen waar zijn ouders een melkveehouderij en zorgboerderij runnen. In de Staten voert hij het woord op de onderwerpen landbouw, water, natuur, luchtvaart, financiën en algemeen bestuur. Straks wil hij zijn politieke werk graag voortzetten in de Eerste Kamer. Om ook daar te werken aan het halen van klimaatambities, aan stevig stikstofbeleid en aan de broodnodige transitie van de landbouw.

Stevige standpunten

In 2015 was Kanis het jongste Statenlid in Gelderland. Hij bouwde snel inhoudelijke kennis op en toonde lef in de debatten. Hij is niet bang zich uit te spreken. Met stevige standpunten over de krimp van de veehouderij, maar ook met een warm pleidooi bij ‘Met het Oog op Morgen’ voor de groep boeren die wél vooruit wil. Kanis: “Mijn tijd in de Provinciale Staten zit er bijna op, maar mijn tijd als politicus namens D66 nog lang niet. Ik zie er naar uit als Arnhemmer plaatst te nemen in de Senaat.” De student in de Staten heeft plaatsgemaakt voor een jonge vader met ambities in Den Haag. In de Eerste Kamer zou Kanis graag de stem van D66 willen worden op het gebied van landbouw, natuur, energie en milieu.

Vanaf 5 januari interne verkiezingen

Als Arnhemmer en Gelderlander heeft Kanis kijk op de zaken die zich afspelen in onze regio. Als kenner van de enorme stikstofopgave in Gelderland, maar ook als ambassadeur van Gelderse tradities. De lijstadviescommissie zette hem op een kansrijke vijfde plek van de advieslijst. Vanaf 5 januari kunnen leden van D66 hun steun betuigen aan de kandidaten en wordt de definitieve lijst bekend. Op 15 maart is het aan de kiezer, die bij een stem op D66 bij de Provinciale Statenverkiezingen indirect een stem uitbrengen voor zoveel mogelijk D66’ers in de Eerste Kamer.