Arnhem maakt vaart met verhuurdersvergunningen

Gemeente Arnhem kan binnenkort via nieuwe wetgeving de positie van huurders versterken en misstanden op de huurmarkt tegengaan. Beeld: ANP

Arnhem wil vaart maken met het instellen van verhuurdersvergunningen, dat meldt wethouder Smeulders in antwoord op schriftelijke vragen* van D66-raadslid Joris Brandts. D66 vroeg het college om de mogelijkheden die landelijke wetgeving biedt te benutten. Brandts: “Goed dat de gemeente via de Wet Goed Verhuurderschap snel gaat toezien op het gedrag dat we van goede verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen verwachten.”

Basisregels voor huurders en verhuurders

Met de Wet Goed Verhuurderschap krijgen gemeenten meer mogelijkheden om normen te stellen voor verhuurders en hierop te handhaven. De wet introduceert basisregels die voor alle huurders en verhuurders gelden. Daarnaast kan een gemeente via verhuurdersvergunningen aanvullende lokale voorwaarden stellen. Dit kan gaan over huurhoogtes, huurcontractvereisten en de kwaliteit van onderhoudsplannen. Maar bijvoorbeeld ook over intimidatie, bedreiging en discriminatie door verhuurders. Joris Brandts: “D66 is altijd al voor deze wet geweest, goed dat Arnhem dit nu zo snel oppakt.” Het voornemen om verhuurdersvergunningen in te voeren staat ook in het Arnhems Coalitieakkoord 2022-2026 (pagina 10).

Introductie in 2024

Volgend jaar al – in 2024 – verwacht het college verhuurdersvergunningen en de daarbij behorende voorwaarden in te voeren. Om dat mogelijk te maken gaat het college het bedrag dat hiervoor via het Rijk beschikbaar komt (100.000 euro, afhankelijk van hoe het meldpunt georganiseerd wordt), toekennen aan het Huurdershuis. In Arnhem vervult het Huurdershuis de rol van het meldpunt dat gemeenten verplicht moeten oprichten. D66 is blij met de proactieve houding van wethouder Smeulders (GroenLinks). Brandts: “De gemeente heeft nu de mogelijkheid om vergaande maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld om in het uiterste geval het beheer van verhuurpanden over te nemen.”

Misstanden op huurmarkt tegengaan

Er zijn in Arnhem 16.000 adressen met particuliere huur en 24.000 adressen van woningcorporaties. Eerder bleek dat slechts een klein deel van de klachten die binnenkwam bij het Huurdershuis opvolging kreeg, en nog minder met een positief einde. Daarom kwam in het afgelopen coalitieakkoord al extra geld voor het Huurdershuis. In 2020 regelde D66 met een aantal andere partijen via een initiatiefvoorstel dat via ‘geregeld beheer’ de exploitatie van kamerverhuurbedrijven bij onveilige situaties kon worden beëindigd. Met de nieuwe mogelijkheden wordt dit ‘geregeld beheer’ gelukkig eindelijk overbodig. Brandts: “Goed dat Arnhem snel via de nieuwe wetgeving de positie van huurders kan versterken en misstanden op de huurmarkt tegen kan gaan!”


* D66-raadslid Joris Brandts stelde 26 maart jl. schriftelijk vragen (op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde) over ‘Snel aan de slag met de Wet Goed Verhuurderschap’.