“Maak ambities voor Arnhemse creatieve sector waar”

Gemeenschappelijke werkplaats in creatieve broedplaats Nieuwe Kade 2, Arnhem (SLAK Ateliers) Beeld: Gemeente Arnhem

De zoektocht naar ruimte voor de creatieve sector in Arnhem loopt vast. D66-fractievoorzitter Mattijs Loor: “We zien mooie ambities, door de raad vastgesteld, om creatieve ondernemers de ruimte te geven in onze stad en culturele programmering te verbreden en verdiepen. Maar resultaten blijven uit.” De motie om dat wél waar te maken, is woensdag door de raad aangenomen.

Creatieve werkruimten

In de Perspectiefnota 2024-2027 komt naar voren dat er een structureel tekort dreigt aan huisvesting (ateliers en werk- en oefenruimtes) voor de Arnhemse creatieve sector. De komende twee jaar dreigt een tekort van 15.500 vierkante meter. Het tekort loopt zo op dat er zelfs opdrachten, evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen door gebrek aan ruimte worden uitgesteld of afgeblazen. Daarom diende D66 samen met GroenLinks, CDA en Volt een voorstel in (motie ‘Huisvesting creatieven en cultuurbudget’) waarmee we het college vragen plannen te maken om daadwerkelijk ruimte en budget beschikbaar te stellen.

Zeggenschap voor creatieve ondernemers

De gemeente gaat bij de uitvoering van het voorstel inzetten op goed en duurzaam beheer. Ook wordt met corporaties onderzocht welke rol zij hierin kunnen spelen. Vooral in wijken waar de komst van creatieve werkruimten een positieve bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid. Loor: “We willen creatieve ondernemers ook zeggenschap geven over beheer en exploitatie. Of, als zij dat willen, die ruimte zelf laten beheren. Uiteraard met een redelijke huur.”

Budget culturele programmering

Naast huisvesting is ook budget voor programmering belangrijk om de ambities van Arnhem als stad van makers waar te blijven maken. Loor: “We vragen om de steun voor verbreding van het cultuuraanbod in onze stad, niet na vier jaar weer stop te zetten, maar te kijken of blijvende financiering mogelijk is.” Het college gaat de raad voor de begroting informeren wat het structureel maken van het budget betekent. Na een besluit hierover bij de begroting, legt de raad binnen een halfjaar uitgangspunten vast voor de toekomstige inzet van dit budget.