Afscheid vier raadsleden van D66

D66-raadsleden die afscheid namen van de Arnhemse raad op 28 maart 2022
(v.l.n.r. Susan van Ommen, Maarten Venhoek, Patrick van Iperen, Sabine Andeweg) Beeld: Gemeente Arnhem / Rinus Baak

Maandagavond 28 maart was de Afscheidsraad. In deze bijzondere raadsvergadering namen vier raadsleden van onze fractie afscheid van de Arnhemse politiek: Sabine Andeweg, Maarten Venhoek, Susan van Ommen en Patrick van Iperen. Een korte terugblik op hun productieve raadsperiode.

Een aantrekkelijke en rechtvaardige stad

Sabine Andeweg was 12 jaar raadslid, waarvan 7 jaar als fractievoorzitter. Ook was zij – tijdens de kandidatuur van burgemeester Marcouch – voorzitter van de vertrouwenscommissie. Gedurende haar politieke loopbaan bouwde ze gestaag aan een aantrekkelijker Arnhem, dat begon met haar inzet voor autovrije pleinen in de binnenstad. Haar successen in de raad lagen vooral op het sociaal-maatschappelijke vlak; Sabine toonde zich een ware voorvechter van een meer rechtvaardige stad.

Burgemeester Ahmed Marcouch over Sabine:
“U was een bevlogen raadslid. Als geen ander bent u in staat om een politiek idee om te zetten in resultaten waar de Arnhemmer iets aan heeft. U werkte hard aan de toekomst van onze stad, maar vergat niet hoe belangrijk het is ook terug te kijken naar het verleden.”

Voor haar jarenlange inzet voor de stad wordt Sabine onderscheiden met een Arnhems Meisje. Daarnaast wordt ze voor haar werk in de Arnhemse raad bekroond tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Een paar bereikte punten van Sabine:

 • mede-initiatiefnemer struikelstenen: in 2018 werd de eerste struikelsteen in Arnhem gelegd
 • schuldenfonds voor jongeren met problematische schulden (in Arnhem circa 4.400 jongeren): door schulden op te kopen en jongeren in ruil hiervoor (vrijwilligers)werk of een opleiding te laten doen, krijgen jongeren weer perspectief
 • aantrekkelijker binnenstad door inzet voor onder meer autovrije pleinen, Focus Filmhuis, Jansbeek boven water, verbouwing Musis en Museum Arnhem
 • ernstig drank- en drugsgebruik onder jongeren consequent op de agenda gezet: er volgde een aanpak om problematisch alcohol- en drugsgebruik onder Arnhemse jongeren te verminderen
 • straatintimidatie is nu strafbaar in Arnhem en daders kunnen worden teruggefloten
Sabine Andeweg

“Recht doen vraagt dat je onrecht ziet. Regels, obstakels en ‘zo doen we het altijd’ zijn geen excuus. Verandering komt niet van de gebaande paden”

Sabine Andeweg in haar afscheidsspeech

Recht op persoonlijke vrijheid en privacy

Maarten Venhoek was vanaf 2014 raadslid voor D66 Arnhem. Daarvoor was hij fractievolger en actief als penningmeester van de afdeling. Maarten was een belangrijke stille kracht van de fractie en stelde anderen in staat hun raadswerk beter te doen. Hij droeg het onderwijs in Arnhem een warm hart toe, hield zich bezig met privacyvraagstukken, duurzaamheid en zette zich in voor de fiets en het OV. Ook erfgoed was een geliefde portefeuille.

Burgemeester Ahmed Marcouch over Maarten:
“Uw aandacht in de raadszaal ging vaak naar het onderwijs. Zo heeft u zich ingezet voor het ontwikkelrecht voor kinderen vanaf 2 jaar en voor goede schoolgebouwen. Het recht op persoonlijke vrijheid en privacy is een waarde die u hoog in het vaandel heeft staan. In raadsvergaderingen hield u ons bij de les als het gaat om nut en noodzaak van cameratoezicht.”

Bij zijn afscheid wordt Maarten voor zijn jarenlange inzet voor de stad onderscheiden met een Arnhems Meisje.

Een paar bereikte punten van Maarten:

 • ontwikkelrecht voor kinderen vanaf 2 jaar + integrale huisvestingsplannen voor het basisonderwijs
 • maximale duur voor noodlokalen (maximaal 3 jaar is het uitgangspunt)
 • eerste motie ooit in de Euregioraad (over belemmeringen in de grensoverschrijdende samenwerking die invoering van de Duitse tol zou hebben) + aandacht voor betere regionale samenwerking
 • opbrengsten uit parkeren van auto’s inzetten om fietsen aantrekkelijker te maken
 • erfgoed Cobercokwartier blijft behouden
Maarten Venhoek

“Democratie is niet gratis. Zorg voor goede ondersteuning bij de moeilijke afwegingen die je moet maken”

Maarten Venhoek in zijn afscheidsspeech

Begrijpelijke taal voor iedereen

Susan van Ommen was sinds maart 2018 raadslid voor D66 Arnhem. Daarvoor was zij al eens plaatsvervangend raadslid en fractievolger geweest. In 2018 werd Susan met voorkeurstemmen gekozen. In haar raadsperiode heeft zij zich onder meer ingezet voor toegankelijke stembureaus, een goed coffeeshopbeleid, de rechten van sekswerkers en begrijpelijke taal voor iedereen.

Burgemeester Ahmed Marcouch over Susan:
“U legde altijd de verbinding met de mensen om wie het ging. Bijvoorbeeld bij uw inzet voor sekswerkers. U zocht ze op met thee en stroopwafels terwijl ze noodgedwongen illegaal aan het werk waren. Ook zette u zich in voor een goede inburgering en onderwijs aan vluchtelingenkinderen.”

Een paar bereikte punten van Susan:

 • een realistisch drugsbeleid: uitsterfbeleid coffeeshops afgeschaft + Arnhem doet mee aan het landelijke wietexperiment (goed voor veiligheid en volksgezondheid)
 • meer diversiteit: nieuwe straten vernoemd naar vrouwen en Arnhemse helden met een migratieachtergrond + een Sinterklaasfeest voor iedereen, dus zonder zwarte piet
 • de gemeente communiceert in taal die voor iedereen te begrijpen is; dus op B1-niveau en met beeld en geluid erbij
 • sekswerk is werk: beleid over sekswerkers wordt gemaakt met sekswerkers + financiële coronasteun met terugwerkende kracht
 • via de Omgevingswet op naar een rookvrije generatie: de openbare ruimte wordt rookvrij
Susan van Ommen

“Taal doet ertoe. Als je wilt dat mensen je vertrouwen, moet je zorgen dat ze je begrijpen. Geniet ervan, leer de taal en maak het verschil met je woorden”

Susan van Ommen in haar afscheidsspeech

Fysieke en mentale gezondheid van álle Arnhemmers

Patrick van Iperen was sinds juni 2020 raadslid voor D66 Arnhem. Daarvoor was hij al fractievolger, en viel hij drie maanden in als vervanger bij ziekte. In 2018 was hij de jongste kandidaat op de lijst. In zijn raadsperiode heeft hij zich volop ingezet voor kansen voor jongeren, meer acceptatie van LHBTI’ers en dat iedereen kan sporten.

Burgemeester Ahmed Marcouch over Patrick:
“Met uw bevlogenheid voor sport en gezondheid, de steun voor kwetsbare Arnhemmers en het tegengaan van discriminatie heeft u in uw relatief korte periode als raadslid veel bereikt. Voor de gezondheid van Arnhemmers, zowel fysiek als mentaal. U begreep de impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid.”

Een paar bereikte punten van Patrick:

 • géén discriminatie in de Arnhemse sport
 • ondersteunen van inwoners met mentale problemen tijdens de coronacrisis
 • ondersteuning kinderen in gezinnen met armoede
 • alle gemeentelijke locaties rookvrij + in de toekomst wordt de Arnhemse openbare ruimte rookvrij
 • gemeente ondersteunt EcoVrede bij vinden locatie
Patrick van Iperen

“Discriminatie in sport is nog steeds veel te normaal. De nieuwe raad moet dat blijven tegengaan. Je bent pas echt vrij als je fysiek én mentaal gezond door het leven gaat”

Patrick van Iperen in zijn afscheidsspeech