Perspectief voor kwetsbare gezinnen met kinderen

Het college van Arnhem had vorig jaar voorgesteld de inkomenstoeslag voor een aantal groepen te verhogen. Kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen dreigden daarbij buiten de boot te vallen. Na een wijzigingsvoorstel van D66 afgelopen zomer, zijn de regels nu aangepast.
D66-fractievoorzitter Mattijs Loor: “Het is goed om te zien dat nu de gezinnen waarvan we weten dat ze moeilijk kunnen rondkomen, toch ondersteuning krijgen.” 

John Frostbrug gezien vanuit Arnhem-Zuid Beeld: Michiel Verbeek

Aanpassing inkomenstoeslag voor wie het nodig heeft

Het college baseerde het voorstel om de inkomenstoeslag (IIT) voor bepaalde groepen te verhogen op onderzoek (Arnhemse Minima-effectrapportage). Omdat uit cijfers bleek dat gezinnen met kinderen van 12 tot en met 17 jaar eigenlijk meer tekortkwamen, heeft D66 in juni een wijzigingsvoorstel gemaakt. Dat is door de raad unaniem aangenomen. Loor: “Wat D66 betreft zijn we als stadsbestuur rechtvaardig en sociaal. We helpen mensen waarvan we weten dat ze niet rond kunnen komen. Ik ben blij dat we als D66 alsnog konden voorstellen dit geld vrij te maken voor deze gezinnen, en dat de hele raad dat voorstel steunde.” 

Perspectief bieden

De compensatie gebeurt door voor de betreffende groep de inkomensgrens van de IIT te verhogen naar 110 procent van de bijstandsnorm. De aanpassing geldt met terugwerkende kracht, met ingang van 1 januari 2022. De benodigde middelen zijn structureel toegevoegd aan de armoedebegroting. Hiermee worden zo’n 75 kwetsbare gezinnen extra ondersteund en geven we hen meer perspectief om deel te nemen aan de maatschappij.

Communicatie cruciaal

Loor: “Het is jammer dat na het aangenomen voorstel uit juni 2021, de uitvoering voor deze gezinnen toch vrij lang op zich heeft laten wachten. Het was fijn geweest als die gezinnen eerder hadden geweten waar ze per 1 januari aan toe waren.” Het college wilde de wijziging communiceren door de tekst over de regeling op de website aan te passen. Wat D66 en PvdA betreft was dat niet voldoende. De wethouder zegde na vragen van D66 toe om de doelgroep ook actief te gaan informeren.  

  • De Individuele Inkomens Toeslag (IIT) is een wettelijke voorziening. Het is een jaarlijkse toeslag op het inkomen. Een tegemoetkoming voor inwoners die langere tijd een laag inkomen hebben en hier geen verbetering in verwachten. Gemeenten bepalen wat een laag inkomen is, hoe lang ‘langdurig’ is en hoe hoog de toeslag is.