Aan de slag met een nieuwe Arnhemse Woonvisie

Arnhem staat voor een enorme woningbouwopgave. Er zijn niet alleen veel meer woningen nodig, het moeten vooral ook de juiste én betaalbare woningen zijn. Goed woonbeleid is daarbij essentieel. Vanavond stelde de raad de inhoudelijke richting en het participatievoorstel vast voor de nieuwe woonvisie. D66 heeft vertrouwen in het komende proces en heeft bij de bespreking een aantal aanvullende suggesties gedaan.

Regie op de woningmarkt

We staan aan het begin van het proces om een nieuwe woonvisie op stellen. D66-raadslid Joris Brandts: “Een actuele woonvisie is hard nodig, want we staan voor grote opgaven. Huren is onbetaalbaar en het kopen van een huis is voor starters en middeninkomens bijna onmogelijk.” De wooncrisis vraagt om een radicale omslag waarbij voor wonen niet langer het recht van de sterkste geldt. Het Arnhemse college wil de regie terugpakken en maximaal inzetten op het betaalbaar krijgen van wonen en het toevoegen van meer woningen voor alle doelgroepen.

Aanvullende voorstellen

D66 heeft veel vertrouwen in het proces dat de gemeente samen met inwoners van Arnhem het komende jaar aangaat op weg naar die nieuwe woonvisie. Wel heeft de D66-fractie vier voorstellen ingediend die zij graag aan het begin van het proces mee willen meegeven aan de wethouder. Alle vier de voorstellen hebben woensdagavond een ruime meerderheid gehaald bij de stemming.

Aandeel betaalbare woningen vastleggen

D66 roept op om een plan te ontwikkelen om het aandeel betaalbare koopwoningen vast te leggen bij toekomstige woningbouwprojecten. Dit is volgens Brandts heel erg nodig. Uit het woningbehoefteonderzoek blijkt dat hier de grootste vraag naar is. “We kunnen het ons niet permitteren om meer van hetzelfde dure segment toe te voegen. Er staan echt kuddes jonge mensen en starters in de rij om de woningmarkt op te gaan. Juist daar moeten we voor bouwen.” Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Woningsplitsen onderzoeken

Daarnaast zijn twee voorstellen van D66 aangenomen om de raad inzicht te geven in de prognoses voor woningbouwontwikkelingen en de kansen voor woningsplitsen te onderzoeken. Brandts: “We moeten ook de ruimte in bestaande woningen beter benutten, dat levert snel meer woningen op en maakt wijken met grote woningen meer divers.”

Studentenhuisvesting hoort in de woonvisie

Het vierde voorstel gaat over studentenhuisvesting. D66 vindt het van belang om het realiseren van extra studentenwoningen in Arnhem, ook in de woonvisie te betrekken. Brandts: “Dat stond er niet expliciet in, terwijl er ruim 10.000 studenten in Arnhem wonen. Daarnaast is er een groot tekort aan studentenwoningen.” Studenten willen graag meedenken over het woonbeleid. Zowel over studentenhuisvesting, als over betaalbare koop omdat ze straks als starter de markt op gaan. Brandts: “Daar moeten we gebruik van maken!”