Onderwijs: geef alle talenten de kans die ze verdienen

Beeld: Tamarcus Brown via Unsplash

Onderwijs is voor D66 onverminderd belangrijk. Zowel voor jongere als volwassen Amsterdammers die zichzelf willen ontwikkelen: alle Amsterdammers verdienen het om gezien te worden om wie ze zijn en hun talenten, en de kans te krijgen deze optimaal te ontplooien. Ook hebben we voor het scholenlotingsysteem de ambitie om elke Amsterdammer op een top 5 keuze te krijgen. Naast de aandacht voor leerlingen willen we extra aandacht voor leerkrachten. Op scholen met een achterstand moet het aantrekkelijker worden om er te werken door hogere salarissen en trainingen.

Klik hier voor onze Onderwijsagenda 2022-2026

Rijke Schooldag

D66 wil scholen waar je niet alleen leert om iets, maar ook om iemand te worden. D66 wil een rijke schooldag voor alle kinderen met onderwijs, buitenschoolse opvang, sport, cultuur, burgerschap en gezonde schoollunches. Zo krijgen kinderen de kans hun talenten te ontplooien. Daarnaast bieden we  meer ruimte voor een brede brugklas. Ook breiden we het aanbod kopklassen uit. Op die manier kunnen leerlingen na groep 8 nog een jaar onderwijs volgen en achterstanden, vooral op het gebied van taal, inhalen. Ook pleiten we voor een veilig studieklimaat. We strijden tegen discriminatie in het onderwijs en zetten ons in voor betere representatie in zowel het lerarenbestand als lesstof. We breiden de sociaalpsychologische hulp aan alle Amsterdamse jongeren en studenten uit.

Talentontwikkeling

Waar je wieg staat, bepaalt je kansen in het leven. D66 wil dat tegengaan. Daarom moeten we ongelijk investeren voor gelijke kansen, waarbij we meer investeren in scholen met grotere leerachterstanden in Zuidoost, Nieuw-West en Noord. We zetten de voorschool voor bredere doelgroepen voort en zorgen voor heldere, proactieve informatievoorziening in de hele stad om het aantal deelnemers te vergroten. Amsterdam loopt voorop met haar mbo-agenda. Daar is D66 trots op. We intensiveren de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven, inclusief het MKB, om (snuffel)stages, bezoeken en een buddy-systeem op te zetten, zodat iedereen de kans krijgt om zijn leefwereld en netwerk uit te breiden. We sluiten stage-akkoorden af met grotere werkgevers in de stad. We promoten en waarderen het mbo-onderwijs als hét beroepsonderwijs en laten de termen hoger en lager onderwijs los.

Lerarenagenda

We hebben de beste leraren nodig op de meest uitdagende plekken. Het wordt aantrekkelijker voor leraren om op scholen met een onderwijsachterstand aan de slag te gaan, door onder meer betere training en een hogere salaris toelage. Het voorrangsbeleid voor leerkrachten op de woningmarkt wordt uitgebreid en we zorgen voor andere voorzieningen zoals volledige reiskostenvergoeding en voldoende parkeerplekken. De programma’s voor startende leerkrachten en zij-instromers worden uitgebreid, onder andere met een tweejarig ‘leraren-traineeship’. Het initiatief van D66 voor een stadsbrede begeleidingspool voor startende leraren wordt verder uitgebreid. Een carrière als Amsterdamse leerkracht maken wij aantrekkelijker door middelen vrij te maken voor specialisaties en uitwisselingen tussen scholen in verschillende delen van de stad. We zorgen naast goed geventileerde schoolgebouwen, ook voor gezonde, duurzame en groene schoolgebouwen met een goede warmteregulering.

Klik hier voor het volledige hoofdstuk en het volledig verkiezingsprogramma.