Wonen: ambitieus en daadkrachtig

Beeld: Josh Olalde via Unsplash

Amsterdammers maken de stad en Amsterdammer kan je alleen zijn als je hier een huis kan vinden. En juist dit grondrecht, het recht op een huis, staat door de woningcrisis onder druk en dat is onacceptabel. D66 gelooft dat iedereen in Amsterdam dezelfde kans moet hebben op een huis. Niet alleen arm of rijk maar juist ook het middensegment. En dat kan niet zonder dat we stevig durven in te grijpen in de markt, we zullen van betaalbare huizen voor starters en gezinnen met een middeninkomen absolute topprioriteit moeten maken door fors te bouwen maar ook door de negatieve effecten van de markt te beteugelen met regulering zoals de opkoopbescherming van huizen.

Klik hier voor ons Woonprogramma 2022-2026

Fors meer bouwen voor middeninkomens

D66 wil ten minste 9000 woningen per jaar bouwen en we zorgen ervoor dat 50% van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar en beschikbaar worden voor middeninkomens. We gaan de stad beter gebruiken en zorgen dat we nieuwe stadswijken bouwen op het water. Ook gaan we de lucht in rondom grote ov-knooppunten. Om de bouwproductie fors op te schroeven gaan we op basis van gelijkwaardigheid samenwerken als gemeente met woningcorporaties en marktpartijen zoals pensioenfondsen en maken prestatieafspraken over bouwaantallen, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar er is meer nodig dan bouwen bouwen bouwen. We gaan de grondprijs niet langer gebruiken om de begroting te spekken maar als middel om meer betaalbare woningen te krijgen. Grondprijzen worden transparant en op basis van reële bouwkosten. Er komt een vaste lage grondprijs voor het middensegment in ruil voor betaalbare huur, acceptabele huurstijgingen en grotere woningen.

Doorstromen, reguleren en transformeren

We gaan bouwen als nooit tevoren, maar helaas is de realiteit dat alleen bouwen, bouwen, bouwen niet zorgt voor een eerlijkere woningmarkt. Huizen zijn er om in te wonen. We zorgen voor opkoopbescherming van goedkope en middeldure huizen in de hele stad doormiddel van de woonplicht. Waar mogelijk zorgen we voor een antispeculatiebeding bij de verkoop van woningen. We blijven ons sterk maken bij de rijksoverheid voor het reguleren van huurprijzen in het middensegment en zullen in Amsterdam alle middelen die wij tot onze beschikking hebben inzetten voor het reguleren van het middensegment. D66 wil dat er meer huizen vrijkomen door te zorgen dat mensen kunnen verhuizen naar een woning die bij hun leven past. Zodat er genoeg woningen vrijkomen voor woningzoekenden in de stad en de wachtlijsten naar beneden gaan. We willen dit stimuleren, door een hogere verhuispremie, professionele wooncoaches, een publiekscampagne en samenwerking met de regio. Daarnaast maken we afspraken met corporaties over de doorstroom van sociale huur naar middenhuur. We zorgen dat er in bestaande gebouwen gewoond kan worden door transformatie van kantoren of winkels tot woningen, door panden op te toppen met bijvoorbeeld lichtere houten constructies, wonen boven winkels uitbreiden en intensiveren, en locaties waar (nog) geen permanente woonbestemming op kan tijdelijk voor wonen te bestemmen.

Meer betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en gezinnen

D66 wil 1000 middeldure koopwoningen (tot Nationale Hypotheek Garantie van €325.000) per jaar bouwen met een antispeculatiebeding. Daarnaast zorgen we dat corporaties woningen kunnen verkopen aan starters als ze er nieuwe voor terugbouwen en maken het makkelijker voor huurders om de woning van de corporatie te kopen. Naast middenhuurwoningen voor starters zetten we ook in op grotere middenhuurwoningen van minimaal 75m. Ook gaan we met ontwikkelaars in gesprek over nieuwe woonconcepten voor stadsgezinnen – zoals meer gedeelde voorzieningen – zodat het mogelijk wordt om kleiner maar comfortabel te wonen in de stad. Ook hebben we aandacht voor genoeg groen en sportvelden, speelplaatsen voor kinderen en gezellige openbare ruimte die uitnodigt om te verblijven.

Klik hier voor het volledige hoofdstuk en het volledig verkiezingsprogramma.