De nieuwe kennisgroep Mobiliteit zoekt leden

De Kennisgroep Mobiliteit is begin juli 2023 opgericht en gaat zich bezighouden met allerlei vormen van mobiliteit die relevant zijn voor Amsterdam, en de raakvlakken die dat heeft met andere terreinen zoals Ruimtelijke Ordening, Economie, en de Financiën van Amsterdam. We nodigen graag andere D66’ers uit om met ons mee te denken!

Heb je vragen of interesse?

Stuur een mail naar [email protected]