Amsterdamse ambtenaar krijgt terugkeergarantie bij instroom in onderwijs

Om de overstap naar het onderwijs te stimuleren krijgt de Amsterdamse ambtenaar de garantie om terug te keren bij de gemeente. Dit is het resultaat van het voorstel van oud D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk. De regeling begint in september en geldt in ieder geval voor vier jaar. D66-raadslid onderwijs Anne Wehkamp: “Geweldig nieuws! Het lerarentekort in Amsterdam is schrijnend. En zij-instromers zijn hierin hartstikke belangrijk, maar de stap naar een andere baan kan best groot zijn. Met de terugkeergarantie voor Amsterdamse ambtenaren wordt het aantrekkelijker om de stap naar het onderwijs te maken. We hopen dat andere Amsterdamse werkgevers dit voorbeeld gaan volgen.”

Zij-instroom

Het lerarentekort in Amsterdam is nijpend en zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Om dit terug te dringen spelen zij-instromers een belangrijke rol in het terugdringen van het lerarentekort. Een zij-instromer is iemand die een ander beroep heeft, maar leraar wil worden. Het is mogelijk om hiervoor een zij-instroomtraject te volgen bij een lerarenopleiding. Alleen voor mensen die deze stap overwegen is het risico af en toe te groot, om hun baan en sector achter te laten voor iets compleet nieuws. Dat is zonde.

Terugkeergarantie

Met een terugkeergarantie naar de vorige baan is de drempel lager voor mensen om de stap te maken naar het onderwijs. Vorig jaar heeft Rooderkerk het initiatiefvoorstel ‘Aandacht voor de startende leraar’ ingediend, met een reeks aan maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. De terugkeergarantie voor gemeenteambtenaren was één van haar voorstellen, waar nu door het college uitvoering aan wordt gegeven. De regeling loopt in ieder geval voor vier jaar. Voor een maximum aantal ambtenaren, waarbij er duidelijke afspraken gemaakt worden met de leraar.