Proef met de knip in de Weesperstraat

In de raad is het debat gevoerd over de proef met de zesweekse ‘knip’ in de Weesperstraat, die tussen 12 juni en 23 juli 2023 van 06.00 tot en met 23.00 gesloten is. Het doel van de proef is om de effecten te onderzoeken van een tijdelijke afsluiting van de Weesperstraat op het verkeer, de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied. D66-raadslid Elise Moeskops: “D66 staat voor een autoluwe stad, we zijn echter niet bij voorbaat overtuigd van de effectiviteit van het afsluiten van de Weesperstraat. De resultaten van de proef moeten inzicht geven in hoe we de stad hier en op andere plekken het slimst autoluw kunnen maken. De eerste twee weken verplaatste het verkeer zich met name naar de naastliggende straten. Dit moet op korte termijn verbeteren. Het autoluw maken van de ene straat, moet natuurlijk niet leiden tot overlast voor de andere straat. Daarnaast moet elk adres goed bereikbaar blijven voor aanvullend openbaar vervoer, leerlingenvervoer en de nood- en hulpdiensten.”

Autoluwe stad

Het inwoneraantal van Amsterdam groeit en hierdoor wordt de druk van autoverkeer op de openbare ruimte steeds groter. Dit heeft nadelige gezondheidsgevolgen voor Amsterdammers. De Weesperstraat is, met 28.000 auto’s per dag, vanwege de slechte luchtkwaliteit en de verkeersoverlast al jaren een punt van zorg. Om van Amsterdam een bereikbare en autoluwe stad te maken zijn passende maatregelen nodig. Voor we beslissingen kunnen nemen over maatregelen voor een autoluwe stad is het essentieel om de uitwerking hiervan te testen. Want ook deskundigen vinden het lastig om het resultaat van ingrepen in de wegen in te schatten. Voorafgaand aan de knip is daarom, op initiatief van D66, een nulmeting uitgevoerd, zodat er inzicht is in het type verkeer dat er in een normale situatie rijdt. Hierdoor kan je het effect van de knip achteraf beter bepalen.

Bereikbaar en leefbaar

De D66-ambitie is om Amsterdam bereikbaar en leefbaar te houden. Hiervoor zijn passende autoluwe maatregelen nodig, met oog voor de stad die steeds drukker wordt, en voor de inwoners die de overlast ervaren. De knip resulteert nu in meer verkeersoverlast op andere plekken in de stad, maar na twee weken zou dit minder moeten worden. Moeskops: “Op basis van de resultaten wordt besloten of dit een passende maatregel is of dat een ander scenario, zoals het reduceren van het aantal rijbanen van twee naar één, geschikter is. Daarbij vinden we het van belang dat de veiligheid en toegang voor nood- en hulpdiensten voorop staat. De zorgen die hierover zijn geuit moeten dan ook serieus genomen worden. ” D66 heeft wethouder Melanie van der Horst gevraagd de raad zorgvuldig op de hoogte te houden, waarop zij de garantie heeft gegeven dat, indien de hulpverlening aan Amsterdammers in gevaar komt, de slagbomen opengaan en het experiment gestaakt wordt. Op 23 juli is de laatste dag van de afsluiting van de Weesperstraat en in het najaar wordt de pilot geëvalueerd.