Stop explosieve toename mentale problemen bij jonge meiden

D66-raadslid Anne Wehkamp roept wethouder Scholtes op om de verschillen, bij mentale klachten, tussen gender te onderzoeken en dit te gebruiken in het mentaal welzijnsprogramma ‘Thrive’ van de gemeente. Wehkamp: “Het is belangrijk om dit onderscheid te maken in Thrive, want er is een groot verschil in het mentaal welzijn tussen genders. Onderzoek laat zien dat het aantal meiden met mentale problemen, een verdubbeling in de afgelopen vier jaar, veel harder toeneemt dan bij jongens. Als we meer weten over de verschillende oorzaken kunnen we ook betere programma’s maken om deze jongeren goed te helpen.”

De afgelopen jaren is de mentale gezondheid van jongeren verslechterd, de mentale problemen van meiden zijn de afgelopen jaren zelfs bijna verdubbeld, blijkt uit onderzoek van Trimbos en de Universiteit van Utrecht dat vandaag is verschenen. De publicatie van de verontrustende cijfers valt op dezelfde dag als de presentatie van het nieuwe Amsterdamse Thrive-programma, een plan van aanpak om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt naar gender. Terwijl de aard en oorzaak van de mentale klachten tussen jongens en meisjes sterk verschilt, blijkt uit verscheidene onderzoeken. 

Zorgwekkende trend

Steeds meer jongeren kampen met mentale problemen, maar bij meiden groeien de problemen veel sneller. Tussen 2017 en 2021 steeg het percentage meiden in het voortgezet onderwijs met emotionele problemen van 28% naar 43%. Meiden rapporteren niet alleen veel meer emotionele problemen, maar ook meer gedragsproblemen en aandachtsproblemen. Uit onderzoek dat Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht vandaag publiceren blijkt dat de verslechtering van de mentale gezondheid van meisjes een trend is. Het afgelopen jaar is het percentage meiden met aandachtsproblemen gestegen van 42% naar 48%, en het percentage psychosomatische problemen van 70% naar 75%. De onderzoekers vinden de trend ‘zorgwekkend’. In vergelijking, het percentage jongens met mentale problemen is de afgelopen jaren stabiel gebleven. 

Thrive

Het eerste Thrive-programma is in de vorige bestuursperiode – met succes – opgericht door oud D66-wethouder Kukenheim, om de mentale problemen van jongeren aan te pakken. Het volgende Thrive-programma, gepresenteerd door D66-wethouder Scholtes, bevat nieuwe plannen om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren. In het programma wordt wel ingezet op het onderzoeken van de omvang en aard van de mentale gezondheid van jongeren. Door hierbij onderzoek te doen naar verschillen tussen jongens en meisjes kunnen de programma’s beter worden toegespitst op de verschillende behoeftes. Zodat jongeren beter geholpen kunnen worden.