Van tankstations naar onderstations: Amsterdam doet locatieonderzoek

Het gebruik van de huidige tankstations-locaties voor onderstations, hier gaat het college onderzoek naar doen op initiatief van D66-raadslid Kiki Norbruis. Om netcongestie aan te pakken, en te voorkomen, is de aanleg van 30 nieuwe onderstations noodzakelijk. Alleen zijn locaties lastig te vinden in Amsterdam. Norbruis: “Tankstations worden op termijn minder relevant. Amsterdam heeft 60 tankstations. En een schreeuwend tekort aan onderstations. Of de huidige tankstations geschikt zijn als onderstation is het onderzoeken waard. En er liggen meer kansen: zoals het realiseren van duurzame energiehubs, met een snellaadpunt en onderstation in één.”

Groeiende elektriciteitsvraag

De verwachting is dat in 2050 de vraag naar elektriciteit van Amsterdam bijna is verviervoudigd ten opzichte van het huidige gebruik. Dat komt door de groei van de stad en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Het huidige elektriciteitsnet kan de vraag niet aan, dit leidt tot net congestie – overbelasting van het net. Een probleem dat in sommige delen van Amsterdam al speelt. Om de stad toekomstbestendig te maken wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in de uitbreiding van het Amsterdamse elektriciteitsnet. Dat betekent ook dat er 30 nieuwe onderstations, kritieke aansluitingspunten op het net, in Amsterdam aangelegd worden. 

Locatie locatie locatie 

Het vinden van geschikte locaties voor de nieuwe onderstations is een uitdaging. Want er moet rekening gehouden worden met allerlei aspecten, zoals ruimtelijke en milieukundige. De huidige tankstations hebben de potentie om de perfecte locatie te zijn voor nieuwe onderstations. Omdat die locaties al aan allerlei voorschriften voldoen. En de verwachting is dat tankstations op termijn minder relevant zijn door de ambitie uitstootvrij. Oftewel, er liggen kansen die het onderzoeken waard zijn. Het college neemt op voordracht van Norbruis de locaties van tankstations mee in het locatieonderzoek voor onderstations.