Stadsdeelvoorzitter centrum Dehlia Timman tijdelijk met ziekteverlof 

Stadsdeelvoorzitter Dehlia Timman legt haar werkzaamheden tijdelijk neer in verband met ziekte. De fractie van D66 Amsterdam wenst haar heel veel beterschap en sterkte toe. In de tussentijd zal haar portefeuille waargenomen worden door collega-bestuurder Micha Mos.