Amélie Strens voorgedragen als nieuwe stadsdeelvoorzitter Centrum

De fractie van D66 Amsterdam heeft gisteren besloten om Amélie Strens, de huidige fractievoorzitter van D66 Noord-Holland, voor te dragen als stadsdeelvoorzitter Centrum. Als Statenlid, in haar derde termijn, en fractievoorzitter van D66 Noord-Holland heeft Strens ruime ervaring in het werken binnen de politieke context. Daarbij is Strens eerder actief geweest in het stadsdeel Centrum, als bestuurder en campagneleider binnen de D66-vereniging. Strens: “Het stadsdeel Centrum is de plek waar mijn actieve politieke betrokkenheid is begonnen. Het voelt goed om hier weer terug te mogen keren als stadsdeelvoorzitter.”

Ook in haar huidige werk voor de NS, als MT-lid Netwerkontwikkeling, opereert Strens op het snijvlak van beleid en uitvoering. We hebben er vertrouwen in dat de grote uitdagingen in het stadsdeel Centrum, met haar ervaring, kwaliteiten en ambitie, bij Strens in goede handen zijn. 

Aanpak Binnenstad 

Als stadsdeelvoorzitter Centrum wordt Strens verantwoordelijk voor de uitvoering van, onder meer, de aanpak Binnenstad. Strens: “Wat mij betreft is de Aanpak Binnenstad inhoudelijk de grootste uitdaging. Het is belangrijk dat de balans tussen wonen, toerisme en werken weer hersteld wordt. Zodat de binnenstad weer een plek wordt waar Amsterdammers graag komen. Een uitdagende opdracht waarbij het aan het stadsdeelbestuur is om samen naar oplossingen te zoeken. Als bestuurder zal ik hier mijn verantwoordelijkheid in nemen.” 

Fractievoorzitter Ilana Rooderkerk: “Met Amélie hebben we een politiek bedreven stadsdeelbestuurder, met partijbestuurlijke ervaring, die staat voor haar zaak. Ook heeft ze de verbindende kracht die van belang is op de uitdagende dossiers in het stadsdeel.”

Voordracht

De fractie van D66 draagt Strens voor als stadsdeelvoorzitter. Hierna zal een hoorzitting plaatsvinden in het stadsdeel, waarna er in de raad gestemd zal worden. Bij een positieve stemming zal Strens per september, na haar zwangerschapsverlof, aan de slag gaan.