Portefeuille verdeling D66 Amsterdam

Nu de installaties van wethouders, dagelijks bestuurders en voorzitters compleet is heeft ook de fractie van D66 Amsterdam haar (voorlopig) definitieve vorm gekregen voor deze bestuursperiode. Hieronder volgt de portefeuille verdeling per raadslid plus fractievertegenwoordigers.

Ilana Rooderkerk

Fractievoorzitter, Onderwijs, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving & Toezicht, Communicatie, Algemene Zaken, Raadsaangelegenheden.

Daniëlle de Jager

Vice-Fractievoorzitter, Financiën & Deelnemingen, Jeugd, Zorg & Gezondheid, Armoede & Schulden, Stadsdeel Noord.

Elise Moeskops

Vice-Fractievoorzitter, Kunst & Cultuur, Evenementen, Verkeer & Vervoer, Lucht, Openbare Ruimte & Groen, Water, Voedsel. Stadsdeel Centrum, Rekeningencommissie, Regioraad.

Suleyman Aslami

Woningbouw, Grond & Ontwikkeling, Monumenten & Erfgoed, Volkshuisvesting, Sport, Jongerenwerk, Opvang, Gemeentelijk Vastgoed, Volwassenen Educatie, Lokale Media, Digitale Stad, Stadsdeel Zuidoost, Presidium.

Rob Hofland

Duurzaamheid, Energietransitie, Circulair, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving & Toezicht, Juridische Zaken, Communicatie, Algemene Zaken, Raadsaangelegenheden, Stadsdeel West, Commissie Voorzitter.

Marja Lust

Afval, Dierenwelzijn, Inclusie & Anti-discriminatie, Masterplan Nieuw-West, Masterplan Zuidoost, Aanpak Binnenstad, Aanpak Noord, Stadsdeel Nieuw-West.

Erik Schmit

Economische Zaken, MBO, Arbeidsmarkt, Sociale Zaken, Democratisering en Participatie, Lucht- en Zeehaven, Deelnemingen, Inkoop & Bedrijfsvoering, P&O, Stadsdeel Zuid.

Anne Wehkamp

(jeugd)Zorg, Voorschool & Kinderopvang, Armoede & Schulden, Publieke Gezondheid & Preventie Ruimtelijke Ordening, Grond & Ontwikkeling en Stadsdeel Oost.

Alper Tasliyurt (fractievertegenwoordiger)

Ruimtelijke Ordening, Openbare Ruimte & Groen, Water, Stadsgebied Weesp.