Ongewenste zwangerschap: een zaak voor vrouwen én mannen

Een politieke samenwerking tussen D66 en ChristenUnie in Amsterdam
Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen wordt vaak als een zaak voor vrouwen alleen gezien. Daar moet verandering in komen! Ook mannen zijn verantwoordelijk en moeten betrokken worden bij de preventie van ongewenste zwangerschappen. Daartoe roept een aangenomen voorstel van D66 en CU op. 

Raadslid Sjoerd Warmerdam: ‘‘Er wordt nog te veel gekeken naar de vrouw in de preventie van ongewenste zwangerschappen. Als ook mannen hun verantwoordelijkheid nemen kunnen meer ongewenste zwangerschappen voorkomen worden. Met dit voorstel laten wij als D66 en ChristenUnie zien dat we kunnen samenwerken op dit gevoelige thema door te focussen op onze gezamenlijke strijd voor goede gezondheidszorg en de positie van vrouwen’’. 

Ongewenste 
zwangerschappen  

Elk jaar zijn in Nederland 5% van de zwangerschappen ongepland en 3% van de zwangerschappen ongewenst. Een ongeplande of ongewenste zwangerschap kan voor veel stress, ruzie en ellende zorgen. Ook kan het er toe leiden dat kinderen een slechte start krijgen in het leven omdat de ouders geen goede basis kunnen bieden. Daarbij worden er jaarlijks zo’n 30.000 abortussen gepleegd. De redenen om een zwangerschap af te breken zijn breed en verschillend maar nooit makkelijk. Raadslid Warmerdam: ‘‘Om dit verdriet te voorkomen moet er meer gebeuren aan preventie en daar kan meer dan alleen de vrouw een rol in spelen! Ook mannen kunnen een belangrijke bijdrage hebben in het voorkomen van ongewenste zwangerschappen.’’ Fractievertegenwoordiger Hart: “Het is nu eenmaal zo dat er ongewenste zwangerschappen voorkomen. Als dit voorstel ervoor kan zorgen dat hier meer bewustwording over komt, hoop ik natuurlijk ook dat dit indirect tot een lager aantal abortussen zal leiden.”

Eenzijdige aanpak

Bij vier op de tien ongewenste zwangerschappen is er gebruik gemaakt van anticonceptie. De middelen bieden nooit 100% zekerheid maar als het misgaat dan ligt dat vaak aan onjuist of slordig gebruik. Dit kan voorkomen worden door betere voorlichting en door mannen te betrekken bij de anticonceptie. Raadslid Warmerdam: ‘‘De preventiezorg richt zich nog te veel op de vrouw. Deze eenzijdige aanpak is niet effectief en niet eerlijk. Dit voorstel moet daar in Amsterdam verandering in gaan brengen.’’ Hart: “Als man kun je met je partner praten over anticonceptie en je erin verdiepen, samen een passende methode kiezen en je partner ondersteunen in het gebruik. In de opvoeding is het belangrijk dat deze verantwoordelijkheid ook bij seksuele voorlichting aan jongens bespreekbaar wordt gemaakt om het taboe te doorbreken.”

Betrek jongens en mannen  

Om ongewenste zwangerschappen meer te voorkomen stellen D66 en CU voor om seksuele voorlichting op scholen (en mbo) te stimuleren en daar er extra op toe te zien dat ook jongens worden betrokken bij de anticonceptiemethoden. Jongens moeten daarbij meer betrokken worden bij de oplossingen. Hierbij kunnen mannelijke rolmodellen ingezet worden om op scholen, sportlocaties en andere plekken met veel jongeren te vertellen over het belang van anti-conceptie en dat het ook een zaak is voor jongens. Daarnaast meer aandacht hiervoor bij jeugdhulp voor kwetsbare jongens, promoot Soa Sense spreekuren en inzetten op (socialmedia-) campagnes om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Raadslid Warmerdam: ‘‘Het is belangrijk dat jongens in gaan zien dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben en het verstandig, vanzelfsprekend en stoer is om zelf de regie over je kinderwens te hebben. Deze maatregelen gaan daar hopelijk verandering in brengen.’’ 
 
Wil je het hele voorstel lezen en een foto? Zie bijlage. Wil je het opiniestuk over dit onderwerp van D66 en CU lezen en meer te weten komen over deze bijzondere samenwerking op een medisch-ethisch onderwerp? Klik dan hier.