Alexander Scholtes voorgedragen als wethouder Publieke Gezondheid, Digitale Stad en Deelnemingen

De fractie van D66 Amsterdam heeft gisteravond unaniem besloten om Alexander Scholtes, huidig stadsdeelvoorzitter Centrum, voor te dragen als wethouder Publieke Gezondheid, Preventie en Maatschappelijke Ontwikkeling, ICT & Digitale Stad, Lokale Media, en Deelnemingen. Scholtes heeft jarenlange politieke ervaring. Zo was hij beleidsadviseur van D66 Amsterdam, fractievoorzitter in stadsdeel Zuid, en politiek adviseur van Kasja Ollongren in haar tijd als wethouder van Amsterdam. 

Als bestuurder van stadsdeel Centrum kwam hij, samen met burgemeester Halsema en wethouder Mbarki, met maatregelen voor het leefbaarder, diverser en Amsterdamser maken van de binnenstad. Ook is hij actief, geweest, in diverse besturen en Raden van Toezicht, zoals van het Indisch Herinneringscentrum, de Amsterdamse Jeugdtheaterschool en de Nederlandse Vechtsportautoriteit. We hebben er vertrouwen in dat hij met zijn ambitie, bestuurlijke en politieke ervaring het coalitieakkoord verder gaat uitvoeren.

Publieke Gezondheid en Preventie

Vanuit zijn rol als wethouder wordt Scholtes verantwoordelijk voor, onder meer, de zorgportefeuille. Scholtes: “Het belang van kwalitatieve zorg én een menselijke maat heb ik, met ouders en familieleden die in de zorg werkzaam waren of zijn, van jongs af aan meegekregen. Pas als mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, krijgen ze ruimte voor andere belangrijke dingen in het leven. Als wethouder wil ik hard werken aan gelijke kansen voor een gezond leven.”

Het college van Burgemeester en Wethouders is na de benoeming van Scholtes weer compleet. Scholtes kent de Amsterdamse politiek, en de bewoners goed. Scholtes: “Mijn werk in het centrum ga ik enorm missen, maar ik wil mij inzetten om de kansenongelijkheid in Amsterdam aan te pakken. In Amsterdam hebben niet alle kinderen dezelfde kansen om gezond en veilig op te groeien. Vanuit de portefeuilles Publieke Gezondheid en Preventie zie ik kansen om die ongelijkheid te bestrijden.”

Voordracht wethouder

De gemeenteraadsfractie van D66 draagt Scholtes formeel voor tijdens de raad van woensdag 5 april, waarna er gestemd zal worden over zijn voordracht.

Fractievoorzitter Ilana Rooderkerk: “Met Alexander hebben we een bestuurder die er staat vanaf dag één, dat heeft hij eerder laten zien. De bestuurlijke ervaring die hij op heeft gedaan in het stadsdeel neemt hij nu mee. We zijn met Alexander als nieuwe wethouder weer compleet en kunnen weer vol inzetten op de plannen uit ons coalitieakkoord voor publieke gezondheid en preventie. Ik kijk ernaar uit om met hem te werken aan de toekomst van Amsterdam.”