Initiatief aanpak menstruatie-armoede Amsterdam

De gemeenteraad heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel ‘Aanpak menstruatie-armoede in Amsterdam’, mede ingediend door D66-raadslid Anne Wehkamp. Te veel Amsterdammers zijn niet in staat om menstruatieproducten te kopen. Wehkamp: “Menstruatie-armoede laat zien dat armoede niet voor iedereen hetzelfde is. Geen geld voor menstruatieproducten betekent dat meisjes en vrouwen thuis blijven van school of werk. Dit initiatief vraagt om in ons armoedebeleid rekening te houden met menstruatie-armoede, zodat niemand meer thuis blijft omdat je geen menstruatieproducten kan betalen.” 

Extra hindernis

Armoede is een belemmering om mee te doen in de samenleving, menstruatie-armoede vormt daarbij een extra hindernis. Het verkleint namelijk de kansengelijkheid voor mensen die menstrueren. In Amsterdam blijkt een kwart van de ondervraagden, in het onderzoek van Neighbourhood Feminist, niet altijd voldoende middelen te hebben voor menstruatieproducten. Daardoor gebruiken mensen als alternatief soms wc-papier en kranten. Ook worden menstruatieproducten te lang gebruikt, waardoor men ziektes op kan lopen. 

Aanpak

Het initiatiefvoorstel heeft als doel om menstruatie-armoede aan te pakken. Zo pleit het voorstel om te onderzoeken of het mogelijk is om gratis menstruatieproducten te verspreiden bij publieke instellingen, bijvoorbeeld op scholen. Er moet onderzoek gedaan worden naar het standaard opnemen van menstruatieproducten in het armoedebeleid van Amsterdam. En de initiatiefnemers stellen voor om de voorlichting over menstruatie te verbeteren. Wehkamp: “Menstruatie-armoede dit gaat gepaard met schaamte. Schaamte omdat er geen geld is om aan menstruatieproducten te komen, maar ook schaamte om te vertellen dat je ongesteld bent en misschien daardoor niet naar school gaat.”

Tot slot, is het belangrijk dat de gemeente ook de private sector betrekt bij het aanpakken. Bedrijven, zoals Always, OB of Yoni, geven aan het bestrijden van menstruatie-armoede belangrijk te vinden. Het is goed dat we als gemeente kijken hoe we samen met maatschappelijke organisaties deze producten beschikbaar maken voor mensen die het nodig hebben maar dat niet kunnen betalen. Wehkamp: “Bijna de helft van onze bevolking is tenslotte elke maand ongesteld. Dat is de normaalste zaak van de wereld. En daar moet oog voor zijn.”