Breid scholen uit waar veel leerlingen uitgeloot worden

D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk dient een voorstel in om de loting & matching van leerlingen, die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan, te verbeteren. Door de samenwerking tussen scholen te verbeteren en vraag en aanbod van onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Het afgelopen jaar pakte de loting voor veel kinderen beter uit dan de vorige keer. Maar nog steeds zijn er tientallen leerlingen geplaatst op scholen die laag op hun voorkeurslijst stonden. Rooderkerk: “Hier moet, en kan, volgens D66 verbetering in komen door vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten. Ook is er winst te behalen voor kinderen als scholen beter gaan samenwerken. Het is belangrijk dat ieder kind de kans krijgt die ze verdient.” 

Teleurstelling

De Amsterdamse loting en matching is ieder jaar een spannend moment, wat helaas ook tot teleurstelling leidt bij lager geplaatste kinderen en hun ouders. Het afgelopen jaar pakte de loting voor veel van de ruim 8.000 kinderen beter uit dan de vorige keer, omdat veel kinderen naar een school uit hun top 5 kunnen gaan. Alleen geldt dit niet voor alle kinderen. Zo zijn er 26 leerlingen geplaatst op plek 9 of 10 van hun voorkeurslijst, en één leerling kwam zelfs terecht op plek 11. Een onwenselijke situatie, en er is wat D66 betreft ruimte voor verbetering. 

Samenwerken

Steeds meer leerlingen in Amsterdam krijgen het advies om naar havo of vwo te gaan, hierdoor verandert de vraag van leerlingen. Om de kans op uitloting te verkleinen is het van belang dat scholen onderling meer met elkaar samenwerken, zodat het onderwijsaanbod beter aansluit op de vraag van leerlingen en ouders. Het is belangrijk om de voorkeur van leerlingen voor scholen te gebruiken om de vraag te staven, en deze informatie te gebruiken in het nieuwe Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen. Rooderkerk: “De resultaten van de voorkeurslijsten bieden relevante informatie om inzicht te krijgen in de vraag van leerlingen. Door de capaciteit van deze scholen vervolgens uit te breiden, zorgen we dat volgend jaar hopelijk meer kinderen op een school van hogere voorkeur terecht komen.”