Amsterdam gaat goed werkgeverschap in het onderwijs stimuleren

Op initiatief van D66-raadslid Anne Wehkamp gaat Amsterdam een themadag organiseren over goed werkgeverschap met leraren, schoolleiders en schoolbesturen. Want bij het behoud van leraren in het onderwijs speelt goed werkgeverschap een rol, dat betekent dat leraren meer flexibiliteit krijgen bij de invulling van hun vak. Wehkamp: “Het lerarentekort groeit elke dag in Amsterdam. Maar niet overal. We zien dat goed werkgeverschap van scholen het verschil maakt. Een themadag om met elkaar kennis en voorbeelden te delen is een mooie stap. Want het is belangrijk om van elkaar te leren.”

Belang goed werkgeverschap

Het lerarentekort in Amsterdam is enorm, en groeit elke dag. En het zijn voornamelijk de sociaal kwetsbare stadsdelen waar de tekorten het grootst zijn. Zoals in Amsterdam Noord, Nieuw-West en Zuidoost. In deze stadsdelen zijn er steeds meer kinderen die geen les krijgen van een bevoegde leraar. Hierdoor gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit. In deze tijden van deze enorme lerarentekorten telt elke leraar die voor het onderwijs behouden wordt. Uit de bevindingen van De Stille Reserve, de organisatie die bijhoudt waarom Amsterdamse leraren het onderwijs verlaten, blijkt dat veel ligt in goed werkgeverschap.  

Of beter gezegd, het gebrek aan goed werkgeverschap is voor veel leraren een reden om te stoppen in het onderwijs. Op scholen waar de leraar meer ruimte krijgt gaat het beter met de lerarentekorten. Zoals dat een leraar de ruimte krijgt om ‘s ochtends zijn eigen kinderen naar school te brengen, doordat die een paar minuten later kan beginnen met lesgeven. Ook helpt het beperken van het aantal vergaderingen of de mogelijkheid om thuis de lessen voor te bereiden. Daarnaast is zeggenschap over de inhoudelijke invulling van lessen ook belangrijk. 

Themadag

Om scholen te helpen bij het invullen van goed werkgeverschap gaat Amsterdam, op initiatief van D66, een themadag organiseren. Hier kunnen leraren, schoolleiders en andere betrokkenen voorbeelden met elkaar delen, om zo van elkaar te leren. De themadag wordt georganiseerd door de Taskforce Lerarentekort, bestaande uit vertegenwoordigers van leraren, Amsterdamse schoolbesturen, de lerarenopleidingen en de gemeente Amsterdam.