Maatwerkproces armoederegeling kind verbeterd

Om kinderen toegang te geven tot armoederegelingen, zonder afhankelijkheid zijn van ouders, gaat Amsterdam het maatwerkproces verbeteren, dit volgt uit de motie van D66-raadslid Anne Wehkamp. Kinderen in armoede hebben een extra kwetsbare positie, omdat zij afhankelijk zijn van hun ouders om gebruik te maken van armoederegelingen. Wel past de gemeente Amsterdam maatwerk toe bij uitzonderingsgevallen. Wehkamp: “Het is pijnlijk dat sommige kinderen in armoede niet krijgen waar ze recht op hebben, door de afhankelijkheid van de ouders. De oproep is aan Den Haag om dit te veranderen. Wel ben ik blij dat wij in Amsterdam maatwerk toepassen bij kwetsbare kinderen, en dat dit proces nu verbeterd wordt.”

Sociale zekerheid kinderen 

Kinderen in armoede zijn kwetsbaar. Om dit te bestrijden heeft Amsterdam verschillende armoederegelingen specifiek bedoeld voor kinderen, zoals de stadspas, kindtegoed en reiskostenvergoeding. Alleen zijn kinderen in Nederland afhankelijk van hun ouders om toegang te krijgen tot deze sociale voorzieningen, dat maakt ze extra kwetsbaar. En krijgen de kinderen niet de voorzieningen waar ze recht op hebben. Het risico hierop is, volgens de Commissie Sociaal Minimum, groter bij kinderen met een getroebleerde ouder-kindrelatie, uitwonende kinderen en ouders die verwijtbaar gedrag vertonen waardoor kinderen geen recht op voorzieningen hebben. 

Beter maatwerk in Amsterdam

De Commissie Sociaal Minimum adviseert om kinderen toegang te geven tot de beschikbare sociale voorzieningen. Het is aan de rijksoverheid om aan deze aanbeveling uitvoering te geven. Wehkamp diende in Amsterdam een motie in om te onderzoeken wat er mogelijk is om in het Amsterdamse beleid te doen voor deze kwetsbare groep kinderen. In Amsterdam is er een hardheidsclausule voor uitzonderingssituaties. Uit dit onderzoek blijkt dat Amsterdam het proces bij het verlenen van maatwerk verbeterd kan worden. Naar aanleiding hiervan wordt het proces de komende tijd verbeterd, zodat kinderen beter geholpen kunnen worden en zonder hun ouders ook de armoedegelden kunnen ontvangen.