Internationale Vrouwendag

Vandaag is het Internationale Vrouwendag en staan we stil bij de positie van de vrouw. Helaas is er anno 2023 nog steeds veel discriminatie op basis van gender. Wij vinden dat dit moet stoppen. Daarom zetten wij ons hier elke dag voor in.

Hoe ziet het bevorderen van gendergelijkheid er praktisch uit? Hierbij een aantal voorbeelden.

Baas in eigen blaas

In het initiatiefvoorstel ‘Baas in eigen blaas’ pleiten we voor meer openbare toiletten die óók toegankelijk zijn voor vrouwen. Het initiatiefvoorstel is met een meerderheid aangenomen. De gemeente heeft 4 miljoen euro uitgetrokken om de afgesproken ambitie te realiseren.

Bufferzones abortusklinieken

Vrouwen moeten altijd op een veilige manier, zonder enige vorm van hinder of belemmering, hun recht op abortus kunnen uitoefenen. Ons voorstel om bufferzones in te stellen voor demonstranten bij abortusklinieken is met een grote meerderheid aangenomen in de gemeenteraad.

Menstruatiearmoede tegengaan

Een gebrek aan menstruatieproducten resulteert erin dat mensen vaker thuis blijven, en niet naar school of werk gaan. Dit willen we voorkomen. Mensen moeten toegang hebben tot menstruatieproducten. Armoede mag hierbij geen hindernis vormen. We hebben het initiatiefvoorstel gesteund dat verzoekt om menstruatieproducten gratis aan te bieden op openbare plekken. 

We blijven ons elke dag inzetten voor de gelijke behandeling van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit, in Amsterdam en daarbuiten.