Erken identiteit en levenswijze woonwagengemeenschap

Amsterdam gaat zich hard maken voor de nationale erkenning van de woonwagengemeenschap en er worden alternatieve financieringsmogelijkheden onderzocht zodat woonwagenbewoners gemakkelijker een woonwagen kunnen kopen, op voorstel van D66-raadslid Suleyman Aslami. Aslami: “Het is tijd om de identiteit en levenswijze van de woonwagengemeenschap de erkenning te geven die zij verdienen. Het gaat immers om hun mensenrechten. Ook is het onderzoeken van alternatieve financieringen voor woonwagens van belang voor het voortbestaan van de gemeenschap.” 

Erkenning nationale minderheid

De overheid heeft jarenlang een discriminerend uitsterfbeleid uitgevoerd tegenover de woonwagengemeenschap, dat heeft het College voor de Rechten van de Mens in 2018 geconcludeerd. Sindsdien is de overheid, op basis van de mensenrechten, verplicht om de woonwagencultuur te beschermen en te faciliteren. Alleen tot nu toe faalt, volgens het comité van de Raad van Europa, de overheid hierin. Om dit recht te zetten roept Aslami op, in lijn met het advies, op om Sinti, Roma en woonwagenbewoners als nationale minderheid te erkennen en in het verleden gevoerde beleid aan te kaarten bij het Rijk en zo in samenspraak met de gemeenschap toe te werken naar een landelijk moment. 

Financieringsmogelijkheden

Het verzekeren en rond krijgen van financiering voor een woonwagen is ook een grote uitdaging voor de gemeenschap. Want banken geven enkel een hypotheek op onroerende zaken, en een woonwagen is geen onroerend goed omdat het verplaatst kan worden. Aslami roept in zijn motie de gemeente op om onderzoek te doen naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor woonwagenbewoners.