Een stem voor de Transgenderwet is een stem voor Mensenrechten

Deze week wordt het debat in de Tweede Kamer gevoerd over de wijziging van de (zogenaamde) Transgenderwet. Een meerderheid van de Amsterdamse raad (D66, PVDA, GroenLinks, SP, BIJ1, Partij voor de Dieren, VOLT) is vóór deze wetswijziging en roept de Tweede Kamer op om in te stemmen met de nieuwe wet Geslachtsregistratie (Transgenderwet). Deze wet maakt het makkelijker voor transgender en intersekse personen om te wisselen naar M, V of (mits het amendement hierop ook wordt aangenomen) een X in hun paspoort/identiteitsbewijs. Raadslid Marja Lust (D66): ‘‘De wijziging van de Transgenderwet hangt aan een zijden draadje. Wij roepen als Amsterdamse raadsleden de Tweede Kamer op om vóór de Transgenderwet te stemmen. Een stem voor de Transgenderwet is een stem voor mensenrechten.’’

Dreigende tegenstemmers vereist actie     
Uit gesprekken met belangenorganisaties is gebleken dat de wijziging van de Transgenderwet aan een zijden draadje hangt. Onder invloed van het manifest Gendertwijfel en Trans-Exclusionary Radical Feminists (TERF) zijn er twijfels gezaaid binnen verschillende fracties in Den Haag. De argumenten die aangedragen worden door tegenstanders variëren van weerstand bij het vervallen van leeftijdsgrenzen in de wetswijziging tot aan vermeend misbruik door mannen die via deze relatief makkelijke administratieve wijziging vrouwentoiletten zouden willen binnenkomen. De VN heeft aangegeven dat er geen bewijs is voor de bijna anekdotische argumenten over vermeend misbruik door mannen van deze administratieve wijzigingsmogelijkheid. Raadslid Yasmine Bentoumya (GL): ‘‘Het is onacceptabel dat de vrijheid om jezelf te zijn voor trans-, intersekse- en nonbinaire mensen in Nederland onder druk staat. Onder meer door de ellenlange wachtlijsten in de transitiezorg en door de discriminatie waarmee zij op dagelijkse basis te maken krijgen. De strijd voor gelijkheid is nog niet gestreden, maar deze wetswijziging is een belangrijke stap in het wegnemen van onnodige barrières om te zijn wie je bent en je als zodanig te uiten.’’

Recht op zelfbeschikking      
Het recht op zelfbeschikking is een fundamenteel mensenrecht. Deze wijziging van de Transgenderwet gaat dus over mensenrechten. Dankzij deze wetswijziging kunnen trans- en intersekse personen veel makkelijker hun paspoort aan laten passen naar een v, m of x. Nu moet daar een verklaring van een deskundige tussenkomen om een aanpassing te bewerkstelligen. Lust (D66): ‘‘Het is niet alleen belangrijk als een fundamenteel mensenrecht om zelfbeschikking te hebben. Het gaat ook om eigenwaarde, want de persoon zelf is natuurlijk de echte deskundige die prima zelf kan beslissen, zonder tussenkomst van een ‘expert’, dat de gendermarkering in het paspoort niet overeenkomt met hoe die zich voelt. Raadslid Geert Noordzij (PVDA): ‘‘Deze wetswijziging maakt dat mogelijk voor de relatief grote transgemeenschap hier in Amsterdam en daarbuiten. Wanneer een Amsterdammer weet dat die bijvoorbeeld transman is, zou een deskundige die deze man niet kent hier niet zelf een oordeel over moeten maken. De echte experts zijn mensen zelf.’’ Dinah Bons (BIJ1) hoopt ook dat het minder lang rondlopen met de verkeerde genderaanduiding tot minder geweld tegen transmensen gaat leiden.