Voorjaarsnota: extra investeren voor een duurzame en vrije stad

De recent gepubliceerde voorjaarsnota laat zien dat Amsterdam de komende jaren flink gaat investeren in de duurzame ontwikkeling van de stad. We zetten vol in op wonen, duurzame mobiliteit, cultuur en sport. Ook wordt er extra geld geïnvesteerd in de strijd tegen discriminatie van LHBTIQ’ers. Zodat Amsterdam een leefbare stad blijft, waar iedereen zich vrij en thuis voelt. Naast dat er geïnvesteerd wordt komt er ook geld beschikbaar voor de dringende problemen, zo gaat er 10 miljoen euro naar jeugdzorg. Fractievoorzitter D66 Amsterdam Ilana Rooderkerk: “Wij zetten verder in op de ontwikkeling van een duurzaam Amsterdam, waarin iedereen vrij is om zichzelf te zijn. De voorjaarsnota is een goede weerspiegeling van de D66-plannen voor onderwijs, wonen en klimaat. We hebben de financiële ruimte om onze ambities versneld waar te maken.” 

Wonen en klimaat

In de stad wonen mensen, dat is de basis. Maar in de huidige wooncrisis wordt wonen steeds minder een vanzelfsprekendheid, zeker voor de middeninkomens. Amsterdam gaat de komende jaren veel nieuwe woningen bijbouwen, om de woningnood te beteugelen. Daarbij is er 10 miljoen euro vrijgemaakt om de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen. Ook is er 150 miljoen euro investeringsruimte vrijgemaakt voor de noodzakelijke verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast wordt het Bijlmerpark theater en de Jaap Edenbaan verduurzaamd. 

Duurzame mobiliteit

Het is belangrijk dat de stad goed bereikbaar is en de stadsdelen goed met elkaar in verbinding staan. Zodat voorzieningen, zoals school, werk en zorg, voor iedereen bereikbaar zijn. Daarvoor is het noodzakelijk om extra te investeren in het openbaar vervoer. Zo komt er geld beschikbaar om de metrolijn richting Haven-Stad te bouwen, de Noord-Zuidlijn door te trekken tot Schiphol en wordt er 100 miljoen euro geïnvesteerd in een fietsbrug naar Stadsdeel Noord.

Cultuur, Sport en LHBTIQ+

In een stad hebben cultuur en sport een belangrijke functie, het draagt bij aan de sociale cohesie, gezondheid en welzijn van de Amsterdammer. Vandaar dat we meer geld vrijmaken voor culturele voorzieningen, zoals OBA-next, Nieuwe Meervaart en het Slavernijmuseum. Ook wordt er meer geïnvesteerd in sportcomplexen, zoals het Flevoparkbad. Daarnaast gaat Amsterdam verder investeren in de bestrijding van seksueel geweld en discriminatie van LHBTIQ+’ers. 

D66-raadslid Financiën Erik Schmit: “De voorjaarsnota laat zien dat we ons geld gebalanceerd investeren. Er is geld beschikbaar om te investeren in de duurzame toekomst van Amsterdam en ook voor de urgente problemen van vandaag, zoals in de jeugdzorg.”