Sleutel meer woningen middensegment in handen van corporaties

Amsterdam wil dat woningbouwcorporaties geen woningen in het dure segment – tegen de marktprijs – gaan verhuren. Maar dat deze woningen voor een betaalbare prijs verhuurd worden aan middeninkomens, dit stelt D66-raadslid Suleyman Aslami voor. Er zijn in Amsterdam te weinig betaalbare woningen voor middeninkomens en cruciale beroepen, zoals leraren en zorgpersoneel. Aslami: “Woningbouwcorporaties dienen een maatschappelijk doel: betaalbare woningen voor Amsterdammers. Op dit moment verhuren zij ook woningen in het dure segment. Deze woningen komen uit het sociaal segment, en worden nu verhuurd in de vrije sector. Doodzonde! Onze oproep is: verhuur deze woningen aan middeninkomens, dat hebben we hard nodig.” 

Een thuis voor middeninkomens

In Amsterdam zijn er te weinig woningen betaalbaar voor middeninkomens en mensen met cruciale beroepen voor het functioneren van de stad, zoals leraren, politieagenten en zorgpersoneel. Terwijl het draaien van de stad grotendeels afhankelijk is van deze groepen. Het probleem is dat de middeninkomens vaak tussen wal en schip vallen. Want een fatsoenlijke woning in de vrije sector is te duur en voor een sociale huurwoning komt men niet in aanmerking. Het is daarom van belang om het aanbod in het middenhuursegment te vergroten, dat kan door te kijken naar de bestaande woningvoorraad van corporaties.

Potentieel woningbouwcorporatie 

Woningbouwcorporaties hebben het maatschappelijke doel om betaalbare woningen voor Amsterdammers aan te bieden. Ze verhuren sociale huurwoningen – het leeuwendeel van hun woningen – en geliberaliseerde woningen. Een deel van deze geliberaliseerde woningen wordt in de vrije sector verhuurd aan de hoogste bieder. Terwijl de verhuur van huizen in het middensegment cruciaal is voor een leefbare stad. Om dit te bereiken doet het college, op voorstel van Aslami, een oproep aan woningbouwcorporaties om geen woningen meer in het dure segment te verhuren. Dit geldt voor zowel toekomstige geliberaliseerde woningen als woningen die reeds in de vrije sector zitten. 
Aslami: “Het is belangrijk dat we als stad voor onze middeninkomens gaan staan. Zij houden onze stad draaiend. De beschikbaarheid van betaalbare woningen voor hen is cruciaal, hierin spelen de woningbouwcorporaties een sleutelrol. Ik ben blij dat het college nu een stap vooruit zet.”