Begroting Amsterdam 2023 Ondersteuning in onzekere tijden

Meer verlichting voor Amsterdammers, het mkb en culturele instellingen in zware tijden. Dat is de inzet van de vandaag gepresenteerde begroting voor 2023 (De Amsterdamse miljoenennota). Fractievoorzitter Ilana Rooderkerk: ‘‘Het zijn met de stijging van de energieprijzen en de inflatie voor veel Amsterdammers onzekere tijden en ondersteuning is nodig. Het is gelukt om bovenop het ondersteuningspakket van het Rijk ook in Amsterdam nog met extra maatregelen de hardste klappen op te vangen. Zo verruimen we de armoederegelingen, komt er een steunfonds voor ondernemers en culturele instellingen en gaat het kindtegoed omhoog.’’

Ondersteuning in onzekere tijden   

Het Amsterdams College komt met extra ondersteuning voor Amsterdammers, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De koopkrachtcrisis raakt veel mensen met lage- en middeninkomens. Daarom zorgt het College dat ook werkenden met een inkomen tussen 120% naar 130% van het sociaalminimum gebruik kunnen maken van de armoederegelingen.  Hiermee kunnen bijna 8000 extra huishoudens gebruik maken van een scholierenvergoeding of gratis sporten via het jeugdfonds. Rooderkerk: ‘‘Het is belangrijk dat we meer doen voor mensen die net te veel verdienen voor de armoederegelingen en te weinig om nog rond te komen met de huidige inflatie en energiekosten. Dit helpt met name werkenden met kinderen het hoofd boven water te houden.’’

Steun voor ondernemers, maatschappelijke instellingen en cultuur

Ook culturele en maatschappelijke instellingen en MKB-ers ervaren onzekere tijden. De energiekosten vliegen omhoog en er is maar weinig spek op de botten na twee magere coronajaren. Daarom is er een steunfonds opgericht om aanvullend op Rijksmaatregelen de MKB-ers, culturele en maatschappelijke instellingen in de stad te ondersteunen. Rooderkerk: ‘‘Het is hard nodig om ondernemers, kunst- en cultuurinstellingen en sportclubs gericht te helpen. De hoge energieprijzen raken hen hard zonder dat ze al goed hersteld zijn van de klappen van de coronacrisis. Daarom heeft het College twintig miljoen vrijgemaakt om hier extra ondersteuning te bieden.’’

Extra aandacht voor kinderen

Kinderen mogen niet met honger naar school. Daarom is er in het coalitieakkoord al afgesproken dat we gratis schoolontbijt- en lunches gaan aanbieden op Amsterdamse scholen. Daar bovenop verhoogt het College nu het kindtegoed. Dit is bestemd voor kleding en schoolspullen. Daarnaast komt er een extra subsidie voor organisaties die kinderen en gezinnen met een laag inkomen helpen, bijvoorbeeld bij het betalen van cultuur- of sportles. Rooderkerk: “Nu steeds meer gezinnen in de problemen komen moeten we kinderen extra ondersteunen. Daarom bieden we schoollunches aan zodat kinderen niet met een lege maag naar school gaan. Daarnaast ben ik blij dat we met extra tegemoetkomingen zorgen dat meer Amsterdamse kinderen hun talenten kunnen blijven ontwikkelen op de sportclub of bij de muziekles.’’  

Werken aan de toekomst

We blijven werken aan de toekomst zoals afgesproken in het coalitieakkoord van D66, PVDA en GroenLinks. Daarin staan de drie prioriteiten centraal: het bestrijden van ongelijkheid, het aanpakken van de wooncrisis en het afwenden van de klimaatcrisis. De bouwkosten stijgen en personeelstekorten blijven aanhouden. Toch spant het College zich in om jaarlijks 7500 woningen te bouwen, zo duurzaam en betaalbaar mogelijk. Rooderkerk: ‘‘Om klimaatverandering tegen te gaan en de energierekening laag te houden werken we aan een grootschalig isolatie-offensief in samenwerking met onderwijsinstellingen. Daarnaast bouwen we zoveel mogelijk betaalbare woningen en zetten we alles op alles om klimaatverandering tegen te gaan.’’

Lees hier de hele begroting van Amsterdam voor 2023.