Amsterdam vangt meer vluchtelingen op en bouwt flexwoningen tegen opvangcrisis

Amsterdam gaat 1000 extra vluchtelingen en statushouders opvangen. Dit is in onderhandeling met het Rijk en COA. De vluchtelingen zullen in een cruiseschip in de Haven verblijven. Daarnaast krijgt Amsterdam een financiële bijdrage voor de bouw van 2500/3000 flexwoningen i.h.k.v. versnellen tijdelijke huisvesting. Fractievoorzitter Ilana Rooderkerk: ‘‘De situatie in Ter Apel is verschrikkelijk. Het kan niet zo zijn dat mensen buiten op straat moeten slapen. Daar willen we met al onze kracht iets aan doen. Ik ben blij dat Amsterdam haar steentje bijdraagt aan een oplossing van deze opvangcrisis.’’  

1000 extra opvangplaatsen op cruiseschip

De 1000 extra opvangplaatsen zullen gerealiseerd worden op een cruiseschip en eventueel opgehoogd worden met maximaal 500 wanneer dit mogelijk is. Na lang zoeken heeft de gemeente Amsterdam een geschikte beschikbare locatie gevonden in de Haven. Het Rijk zal de kosten op zich nemen van het cruiseschip en het COA de exploitatie. Initiatieven die reeds in Amsterdam plaatsvinden voor vluchtelingen kunnen bij de uitvoering van het COA aanhaken. Raadslid Suleyman Aslami: ‘‘De samenwerking tussen Rijk, COA en de gemeente Amsterdam heeft ertoe geleid dat er nu 1000 mensen opgevangen kunnen worden. Dat is een sterk resultaat en stap in de goede richting om op korte termijn een significante bijdrage te leveren aan de asielopvang.’’

2500/3000 Extra flexwoningen

Naast de afspraken over het cruiseschip komen er ook nog 2500/3000 extra flexwoningen dankzij een financiële bijdrage van het Rijk. Deze flexwoningen kunnen ingezet worden voor Amsterdamse woningzoekenden zoals jongeren, studenten, statushouders of andere woningzoekenden waarbij een goede mix van bewoners wordt nagestreefd. Rooderkerk: ‘‘D66 zet zich al een aantal jaar in voor het gebruik van snel te ontwikkelen kwaliteits flexwoningen om de grote woningnood in Amsterdam beter aan te pakken. Goed dat Amsterdam haar verantwoordelijkheid neemt in de opvangcrisis. Dankzij een bijdrage van het Rijk is hier weer een extra impuls aan gegeven met 2500 tot 3000 extra flexwoningen.’’