Amsterdam moet pal staan voor mensenrechten

Amsterdam moet pal staan voor mensenrechten. Raadslid Anne Wehkamp gaat de komende jaren in de gemeenteraad zich inzetten om dat waar te maken. Een breed thema met net zoveel facetten als dat er verschillende mensen zijn. Afgelopen week heeft de gemeenteraad ingestemd met twee moties van haar om mensenrechten beter te beschermen. Er komt een Jongerenraad en een mensenrechtenscan tegen discriminatie jegens vrouwen in de zorg. Wehkamp: ‘‘Amsterdam moet pal staan voor mensenrechten. Mijn voorstel voor een Jongerenraad en mensenrechtenscan tegen discriminatie van vrouwen in de zorg dragen bij aan een rechtvaardige stad.’’

Jongeren te weinig gehoord

Jongeren worden te weinig gehoord in onze stad. Dat was de conclusie van de kinderrechtenscan van de Amsterdamse kinderombudsman in 2020. Dit terwijl kinderen volgens het Kinderrechtenverdrag het recht hebben om hun mening te uiten en gehoord te worden. Ook verlangt de Jeugdwet uit 2015 van gemeenten dat zij actief jongeren betrekken in het uitwerken en evalueren van beleid. Hoog tijd dat er een Jongerenraad komt om de stem van jongeren actief te laten horen op beleid in de stad. Raadslid Wehkamp: ‘‘Jongeren worden te weinig gehoord in onze stad. Met een Jongerenraad kunnen jongeren hun stem luider laten klinken over onze beleidsvorming. Het is heel belangrijk dat de randvoorwaarden van deze jongerenraad goed zijn, zodat jongeren niet hun stem laten horen zonder dat deze stem goed gehoord wordt.’’

Vrouwenrechtenscan in de Zorg      

In de zorg moet er genoeg aandacht zijn voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo is gezondheidszorg vaak gebaseerd is op het mannenlichaam, waardoor vrouwen vaker in slechtere gezondheid verkeren dan mannen. Discriminatie tegen vrouwen in de zorg moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Er moet onderzocht worden of en hoe deze discriminatie in Amsterdam plek heeft en wat de gemeente kan doen om beter beleid te maken. In Amsterdam wordt er ieder jaar in de mensenrechtenscan aandacht besteed aan de naleving van een door Nederland geratificeerd mensenrechtenverdrag. Naar aanleiding van het voorstel van D66 wordt aankomend jaar de uitvoering van het CEDAW-verdrag tegen het licht gehouden, met een focus op zorg. Dit is een Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Raadslid Wehkamp: ‘‘Door rekening te houden met genderverschillen wordt de zorg voor vrouwen én mannen beter. Een scan op de naleving van het CEDAW-verdrag gaat hopelijk inzichtelijker maken waar nog vrouwendiscriminatie zit en hoe we daar vervolgens op kunnen handelen.’’
 
Vind hier de aangenomen motie over een Jongerenraad. En lees hier meer over de motie voor een mensenrechtenscan op het CEDAW-verdrag.