Aan de slag met de coalitieonderhandelingen!

Na de verkennende gesprekken deze week is het advies voor het formeren van het stadsbestuur helder. Lodewijk Asscher adviseert allereerst de optie PvdA, GroenLinks en D66 voor het volgende stadsbestuur te onderzoeken. De komende weken gaan we aan de slag met de coalitieonderhandelingen. Wij delen graag met jullie onze duiding van de verkiezingsuitslag en inzet voor de onderhandelingen.

De coalitieonderhandelingen

Amsterdam heeft ervoor gekozen om grote stappen te zetten om de stad te redden van de klimaatramp. Een moeilijke maar noodzakelijke opgave waarvoor de komende periode daadkracht en realisme nodig is. Ook is betaalbaar wonen urgenter dan ooit. We moeten nu actie ondernemen om te zorgen dat de wooncrisis wordt aangepakt en de middeninkomens voor de stad behouden blijven. En het spreekt voor zich dat het onderwijs weer de grote gelijkmaker moet worden waarbij we moeten zorgen dat elk kind alles uit zijn of haar talenten kan halen, ongeacht de buurt van de school.
 
In aanvulling op de voorgenoemde thema’s staat het volgende stadsbestuur ook voor andere grote uitdagingen. De verschrikkingen in Oekraïne zullen zorgen voor een enorme vluchtelingenstroom richting onze stad. Amsterdam is een barmhartige stad, waar wij iedereen veiligheid bieden die op de vlucht is voor gewelddadige tirannen. Tegelijkertijd moeten we de schade aan de economie die corona heeft gebracht herstellen door onze ondernemers te helpen en de economie minder afhankelijk te maken van toeristen. En dat allemaal terwijl de gemeentefinanciën in zwaar weer verkeren.
 
De grote uitdagingen van deze tijd en de genoemde onzekerheid vragen om een stabiele coalitie die bereid is te besturen met het oog op de toekomst en die in staat is om daadkracht te tonen. D66 is een partij die altijd bereid is om verantwoordelijkheid te dragen en is dus bereid deel te nemen aan een dergelijke coalitie. De uitdagingen van deze tijd zijn ook simpelweg te groot om langs de zijlijn te blijven staan, maar voor D66 geldt bij het nemen van verantwoordelijkheid altijd: ‘we doen het goed of we doen het niet’. Wel rust er gezien het bedroevende opkomstcijfer een zware verantwoordelijkheid op het toekomstig stadsbestuur om de lokale politiek dichter bij de Amsterdammer te brengen en het vertrouwen in de politiek te herstellen. Dit vraagt om een open politiek en ruimte voor bijsturing als de situatie in de stad daarom vraagt.