Ylona Mak

Beeld: D66

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor alle formele zaken binnen de vereniging. Ze draagt zorg voor deugdelijke en gebruiksvriendelijke reglementen en ziet toe op de naleving hiervan. Ze is, samen met de voorzitter, het eerste aanspreekpunt voor externe partijen en zodoende goed op de hoogte van wat er speelt. Haar dagelijkse taak is het optimaliseren en structureren van de interne bedrijfsvoering. Ze bereidt de vergaderingen van het bestuur en de afdeling voor en zorgt voor een correcte verslaglegging daarvan. 

Wie ben ik

In mei 2024 ben ik verkozen tot secretaris van D66 Amsterdam. Via deze rol hoop ik bij te dragen aan een betrouwbaar en transparant bestuur van onze vereniging. Daarnaast wil ik me focussen op een goede toegankelijkheid voor leden en het optimaal samenwerken tussen verschillende afdelingen. Ik zet me graag in voor D66 omdat ik geloof in het sociaal-liberaal gedachtegoed. Verbinding en toekomstbestendigheid maken onze leefwereld nog mooier, dat betekent omkijken naar elkaar en vooruitkijken naar morgen. Onderwerpen die mij daarbij nauw aan het hart liggen zijn duurzaamheid, economie, kansengelijkheid onder jongeren en ontwikkelingssamenwerking.