Attie Wang


Beeld: D66

Voorzitter

De voorzitter is het verbindende element tussen de leden van D66 Amsterdam, het verenigingsbestuur en de politieke bestuurders. Hij is het aanspreekpunt voor de afdeling. Hij schat feilloos de politieke
gevoeligheid van de verschillende onderwerpen in en weet hier behendig mee om te springen. Hij brengt de vereniging naar een hoger plan, is eindverantwoordelijk voor de professionaliseringsslag die op dit moment gemaakt wordt.

Wie ben ik

In december 2020 ben ik verkozen tot voorzitter van D66 Amsterdam. Van 2012-2016 ben ik lid geweest van het afdelingsbestuur, als penningmeester van D66 Amsterdam.

Mijn doel als voorzitter is om met het bestuur en alle leden van de afdeling ervoor te zorgen dat D66 Amsterdam ten aller tijde een vereniging is waar iedereen zich graag bij aansluit, thuis voelt en een die altijd bruist. Een vereniging waar leden terecht kunnen om hun interesse voor de politiek met anderen te delen, zichzelf verder te kunnen ontwikkelen en met goede progressief-liberale ideeen een bijdrage te kunnen leveren aan de stad.