Claartje Engelaar

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Vicevoorzitter Organisatie

De vicevoorzitter organisatie is verantwoordelijk voor talentontwikkeling, ledenbinding, opleidingen en vrijwilligersmanagement. Zij draagt bij aan het scouten en ontwikkelen van talent met als streven om de beste kandidaat op de juiste plek te begeleiden binnen de verenging. Ook is de vicevoorzitter verantwoordelijk voor de verwelkoming van nieuwe leden en het organiseren van activiteiten gericht op werving en het behoud van talent. 

Wie ben ik

In september 2023 ben ik door onze leden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering, samen met Samantha van den Hoek, verkozen tot vice-voorzitter organisatie. Hiervoor ben ik bestuurslid campagne in centrum geweest, heb ik gewerkt voor (destijds nog) wethouder Kajsa Ollongren en zes jaar lang bij de Tweede Kamerfractie van D66 gewerkt. Ik zal de functie van vice-voorzitter organisatie als duo invullen samen met Samantha v/d Hoek. Hierbij zal ik mij voornamelijk richten op talentscouting en -ontwikkeling.

Ik geloof in D66 en de manier waarop wij politiek bedrijven om onze idealen dichterbij te brengen. Ik zet mij dan ook graag in om hier een bijdrage aan te leveren om zo de komende jaren met D66 Amsterdam mooie resultaten te boeken. Onder andere door nieuwe leden te enthousiasmeren en te betrekken, actief in te zetten op het scouten van nieuwe talenten en een solide organisatie te handhaven voor de belangrijke verkiezingen die er aankomen.